Nordens största tolk- och översättningsbyrå med branschspecialisering

Teknik och industri

Teknik och industri är områden som sträcker sig över många olika och väldigt specifika ämnen. Det kan vara till exempel fordonsindustri, transport, IT, telekommunikation, skog, energi, bygg, elektronik eller försvar och säkerhet.

Vi anlitar den översättare, granskare, skribent, kursledare eller tolk som har specifik kunskap inom just ditt område.

Exempel på uppdrag:

  • Översättning av tekniska manualer, displaytexter, manualer och broschyrer
  • Skrivande av tekniska manualer och broschyrer
  • Språkkurser i bland annat engelska, ryska, franska, spanska och tyska
  • Tolkning i samband med kurser, seminarier, studiebesök och andra möten