Nordens största tolk- och översättningsbyrå med branschspecialisering

Kompetensanalys

Kompetensanalys kan användas som en del i en kompetenskartläggning eller i en rekryteringsprocess. Vi använder också vår struktur för kompetensanalys som ett första steg i alla våra utbildningar.

Kompetenskartläggning

Vid en övergripande kompetensanalys inventerar vi företagets befintliga språkkompetens och behov av språkkunskaper. Vi ger företaget en samlad bild av språkkompetensen på företaget och förslag på lämpliga utbildningsåtgärder.

Rekryteringsprocess

Vid rekrytering kan vi göra ett språktest för att säkerställa att den sökandes språkkompetens ligger i linje med kravprofilen.

Inför en utbildning

Oavsett om det är en grupputbildning eller en individuell utbildning med privat språkcoach, gör vi en grundlig analys av språkkunskaperna och behoven. Vi får då information om deltagarnas behov, ingångsnivå och målsättning. Baserat på detta och uppdragsgivarens specifika önskemål, kan vi sätta ihop en optimal utbildning för ditt företag.

Vi kopplar alltid resultaten till Europarådets språkskala.