Fleksible språktjenester
tilpasset din målgruppe

Juridisk

Våre språktjenester innen juss passer for departementer og offentlige etater, domstoler, advokater og lignende. Vi fokuserer på fagkunnskap, rask håndtering og språklig korrekthet.

Eksempel på oppdrag:

  • Oversetting av avtaler, brev og andre dokumenter med juridisk innhold.
  • Språkvask og korrektur av oversettelser eller dokumenter som er skrevet av personer som ikke har målspråket som morsmål.
  • Tolking ved politiavhør, klientmøter og domstolsforhandlinger.

Last ned produktinformasjon om språktjenester innenfor juss