Fleksible språktjenester
tilpasset din målgruppe

Oversettelser for kommunale instanser og offentlige myndigheter

For oversettelsesoppdrag fra kommunale instanser og offentlige myndigheter bruker vi oversettere med lang erfaring og utstrakt fagkunnskap. Det er alltid viktig at oversetteren har målspråket som morsmål, men her er det vel så viktig at oversetteren er godt kjent med samfunnssystem og kultur.

Oppgavene omfatter en rekke ulike dokumenter: avtaler, legitimasjoner, pass, asyldokumenter, legeerklæringer, skjemaer, informasjonsmateriell og turistinformasjon.

De vanligste språkene er de som som brukes av de største innvandrergruppene i Norge, samt de som brukes av personer som arbeider midlertidig her: tysk, finsk, arabisk, somali, persisk, albansk, bosnisk/kroatisk/serbisk, polsk, tyrkisk, thai, dari, sørkurdisk, nordkurdisk og tigrinja.

 

Anbefalte produkter

Generell oversetting Dokumenter som brukes i myndighetenes daglige kommunikasjon, for eksempel brev, blanketter og skjemaer.
Fagteknisk oversetting Legeerklæringer og andre dokumenter som krever fagkompetanse hos oversetteren.
Kreativ oversetting Markedsførings- og informasjonsmateriell der det er viktig at budskap og språklige nyanser tilpasses lokale forhold og der oversettelsen gjerne kan være litt friere fra kildeteksten.
Tilleggstjeneste:
layout
Oversetting med ferdig layout.
Tilleggstjeneste:
ekspresslevering
Rask oversettelse med høy kvalitet.

 

Last ned produktinformasjon om oversettelser for offentlig sektor