Flerspråkighet, Europeiska unionens språk och språk i Europa

Flerspråkighet, Europeiska unionens språk och språk i Europa

EU har en världsunik språkpolitik. EU har många officiella språk och alla 24 officiella språk har samma status och värde, vilket gör EU:s språkpolitik världsunik. Den allra första EU-förordningen, Rådets förordning nr 1, listar de första officiella språken och beskriver hur de ska användas.

Publicerad 2014-08-25

Nya språk har lagts till allt eftersom fler länder har fått EU-medlemskap. Bakgrunden till lagstiftningen runt flerspråkighet är EU som demokratisk organisation och att man redan från början bestämde sig för att de lokala språken är viktiga för den demokratiska processen. Denna process grundar sig i

  • kommunikationen mellan invånare och myndigheter

  • medborgarnas möjlighet att bidra till samhället

  • tillgängligheten och förståelsen för EU:s lagstiftning och regelverk.

Självklart är detta sprunget ur Europas mångfacetterade historia samt ett mycket aktivt val i demokratins förtecken: man är helt enkelt övertygad om att flerspråkigheten leder till en mer demokratisk, öppen och effektiv organisation.

Dagsläget – 24 EU-språk

I skrivande stund har EU 24 officiella språk. De har blivit officiella i följande ordning allt eftersom EU:s medlemsländer har blivit fler genom åren:

 

Språk Officiellt EU-språk sedan
holländska, franska, tyska, italienska 1958
danska, engelska 1973
grekiska 1981
portugisiska, spanska 1986
finska, svenska 1995
tjeckiska, estniska, ungerska, lettiska, litauiska, maltesiska,polska, slovakiska, slovenska 2004
bulgariska, iriska, rumänska 2007
kroatiska 2013

 

Vilka språk får bli officiella?

Enligt EU:s regelverk specificerar varje enskilt land inför sitt medlemskap vilka språk de vill ge officiell status. Ett land kan ändra sig i efterskott om landets myndigheter är eniga om detta. Det är alltså inte alltid så att ett land listar alla inhemska språk – och det är också en anledning till att det finns fler europeiska språk än det finns EU-språk.

EU-språk inte detsamma som europeiska språk

Att det finns fler europeiska språk än EU-språk beror också dels på att länderna inte alltid anmäler sina språk som officiella språk och dels på att alla europeiska länder inte är EU-medlemmar. Exempelvis är inte Norge eller Island medlemmar (även om Island initierat en ansökan och Norge har nära formella band med EU), och av de fem nationella minoritetsspråken i Sverige är det flera som inte hör till de officiella EU-språken. Därför finns det bara 24 EU-språk (listade ovan), men många fler europeiska språk.

En fältguide till huvudspråken i Europa

EU har faktiskt skrivit en utomordentligt fin liten skrift om de europeiska språken som jag varmt kan rekommendera. I den får man veta mer om de olika språken, deras språkfamiljer och i vilket område de hör hemma. Men allra fiffigast är att man även får tips, bland annat på vilka tecken som är specifika för vilka språk, så man utifrån en utskrift kan avgöra vilket språk det handlar om. Guiden visar även hur man skiljer närbesläktade språk åt och annan trevlig fakta. Skriften heter A field guide to the main languages of Europe och finns här.

 

Guiden täcker in följande europeiska språk: 

albanska galiciska maltesiska slovakiska
armeniska georgiska montenegrinska spanska
azerbajdzjanska grekiska nederländska svenska
baskiska iriska norska tjeckiska
bosniska isländska polska turkiska
bretonska italienska, portugisiska tyska
bulgariska  katalanska romani ukrainska
danska  kroatiska rumänska ungerska
engelska lettiska ryska walesiska     (kymriska)
estniska lëtzebuergesch (luxemburgiska) samiska vitryska
finska litauiska serbiska jiddisch
franska makedoniska skotsk gaeliska  
färöiska      Mer läsning

Mer fakta finns både hos EU och andra organisationer:

  • EU:s ursprungliga lagtext om flerspråkighet från 1958, RÅDETS FÖRORDNING nr 1, om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen hittar du här.

  • Hur EU själva hanterar sin översättning kan du läsa om i Översättning för ett flerspråkigt samhälle.

  • Om man vill se textexempel och lyssna på EU-språken kan man göra det här.

  • Mer information om de europeiska språken och var de finns redogör BBC för. 

  • Omniglot har en mer heltäckande genomgång av världens språk och skriftspråk på sin webbplats.

  • Är man nyfiken på kodningen bakom specifika språk och tecken kan man läsa mer här.