4 tips på hur du skriver reklamtext för översättning

4 tips på hur du skriver reklamtext för översättning

Effekterna av dålig copywriting mångfaldigas när texterna översätts till andra språk. Följande fyra tips hjälper dig att skriva copy av hög kvalitet utan att budskapet går förlorat i översättning.

Publicerad 2017-09-29

Om en text ska översättas medför det ytterligare komplikationer för en copywriter. Vilka ord bör du välja för att nå ut till alla dina marknader?

Oavsett om du skriver produkttexter eller reklamrubriker, tekniska artiklar eller internkommunikation är målet en tydlig och levande text som engagerar målgruppen. För texter som är avsedda för översättning till andra språk mångfaldigas dessutom effekten av dålig copywriting, då skräp på källspråket endast innebär skräp på målspråket. Vad är det då som krävs av reklamtext som ska översättas och hur kan du se till att källtexten optimeras för detta syfte?

1. Anlita en expert

Många företag låter ofta någon av de egna anställda skriva copy. Naturligtvis finns det ingen som kan varumärket och produkterna bättre än de som arbetar med att tänka på dem hela dagarna. Detta kan dock ibland vara ett slöseri med deras tid, särskilt om källtexten inte ska skrivas på deras modersmål. Vore inte det bättre om de lade samma tid på strategi och kampanjer?

Inom företaget kan diskussionen om produkten eller tjänsten ha pågått i månader, men det en bra copywriter gör är att anpassa kommunikationen till målgruppen. Ibland kommer de även med nya infallsvinklar.

Chris Rowley, global affärsutvecklingschef på TextMinded, har över tio års erfarenhet som copywriter och därefter som kundkontakt för olika företag genom TextMindeds integrerade tjänst för copywriting och översättning. “Vi började arbeta med en ny kund nyligen,” säger han, “och jag varnade dem innan vår copywriter levererade sitt utkast inte bli förvånade, eftersom det skilde sig en hel del från hur de brukat skriva om sig själva. Kunden läste utkastet och svarade mycket riktigt att ‘det stämmer, inte alls vad vi förväntat oss! Men vi har tänkt efter och diskuterat internt och tror att ni kan vara något på spåren.’”

2. Finslipa stilen

En bra stilguide för texter är helt central för att skapa en enhetlig stil och tonläge i samtliga kommunikationer. Stilguiden tas fram av reklambyrån i samarbete med företaget och specificerar de regler och principer som bör följas av alla som jobbar med att skriva, granska och översätta.

“Ibland kan man fastna på en mening som inte riktigt funkar i översättning,” säger översättaren Thomas Rambusch på TextMinded. “Det kan då vara till stor hjälp med en stilguide som kortfattat beskriver det tonläge och budskap som texten vill förmedla till målgruppen.”

3. Lost in translation: 117 problem, bland annat talspråk...

Talspråkliga uttryck i källtexten kan bli ett stort problem i översättning. Ett exempel är danskans “117” som betyder “massor” eller “otaliga”, medan 117 endast står för det exakta talet på andra språk.

Thomas Rambusch ger ett annat problematiskt exempel: “I ett jobb nyligen innehöll källtexten det engelska uttrycket ‘Is this your bag?’, vilket är ett talspråkligt uttryck för ‘Gillar du det här?’ Översättarna frågar sig genast ‘Vad innebär det här? Handlar det om en väska?’ Sådana uttryck förlorar helt sin innebörd om man översätter bokstavligt och då får man komma på ett nytt sätt att säga något motsvarande på det andra språket.”

Översättarna bör helst ha målspråket som modersmål, och kan därför inte förväntas känna till varenda talspråkligt uttryck i källspråket. Detta gör att en copywriter måste vara försiktig med att inte använda alltför mycket talspråk, då sådana nyanser lätt går förlorade i översättning. Detta gäller särskilt om man skriver för stora märken som översätter till många språk, då risken för misstag mångfaldigas. Risken för felöversättningar minskar om översättaren eller en samordnare lätt kan kontakta copywritern om något behöver förtydligas.

4. Nyhetsrubriker: vad som helst som fungerar

Det område där talspråkliga uttryck kan vara på sin plats är i nyhetsrubriker. Engagerande rubriker är viktigare än någonsin i den digitala tidsåldern. Det handlar om sekunder när en potentiell kund ska fångas medan de scrollar igenom inkorgen eller sociala medier. Om de inte ens klickar på rubriken så har ju tiden och pengarna som lagts på själva texten varit i onödan.

“Copytexter som ska översättas bör helst inte innehålla för mycket talspråk, men i rubriker skriver man vad som helst som funkar,” säger Chris Rowley. “Om målet är att fånga uppmärksamheten på målspråket, är det då försvarbart att förenkla texten så att den blir lättare att översätta? Eller bör copywritern göra jobbet så perfekt det bara går på källspråket och sedan låta texten anpassas kreativt för övriga målgrupper på olika marknader?”

“Sådan kreativ anpassning behöver inte vara rätt för vanlig brödtext, men bör användas där avkastningen är som störst, det vill säga i rubrikerna, och eventuellt också i första stycket och underrubrikerna.”

Det lilla extra

Sammanfattningsvis kan alltså mycket göras med en gång för att producera högkvalitativ text som passar för översättning. För att verkligen nå fram till målgruppen på alla marknader krävs dock ibland att man gör det lilla extra och lokalanpassar budskapet. Intelligent översättning och ett lagom mått kreativ anpassning gör att du kan prata med människor på ett språk de förstår.