5 konsekvenser om du slarvar med GDPR

5 konsekvenser om du slarvar med GDPR

Inom EU regleras starkt och standardiserat dataskydd för alla av den allmänna dataskyddsförordningen GDPR. Det är viktigt att du som arbetar i ett internationellt företag väljer professionell översättning till dina GDPR-dokument, så att varje medarbetare kan följa de nya kraven och så att dina kunder kan känna sig trygga. Annars kan du komma att betala för det - bokstavligen.

Publicerad 2018-01-22

Vad är det värsta som kan hända med GDPR? 

En undersökning på över 3000 konsumenter runt om i världen visar att 75 % föredrar att handla på sitt eget modersmål*. Information på lokalspråket leder till ökad förståelse och större tillit från kunderna. Om du arbetar i ett företag där medarbetarna och målgruppen talar olika språk gäller samma sak. Om de nya lagkraven inte formuleras på de andra språken riskerar du att en del av kommunikationen går förlorad. Detta kan leda till allvarliga konsekvenser både internt och externt. Dessa risker är:

  1. Böter upp till 20 miljoner euro eller 4 % av den globala omsättningen
  2. Försämrat rykte (eventuella dataintrång och utvärdering av dessa registreras permanent på GDPR:s hemsida)
  3. Försämrad kundlojalitet som leder till lägre tillväxt
  4. Misstro och osäkerhet bland medarbetarna (vilket kan leda till uppsägningar)
  5. Förlust av leverantörer

Ingen andra chans

Ditt företags ställning på marknaden är helt beroende av att GDPR-förordningen hanteras professionellt och noggrant redan från början. Det är därför viktigt att omedelbart sammanställa rätt dokument (och kontrollera deras korrekthet) och sedan välja en professionell översättare, så att allt verkligen översätts på rätt sätt.