7 saker du inte visste om språk

7 saker du inte visste om språk

När man lär sig nya språk slås man över hur fascinerande det är att människan har skapat så många olika sätt att beskriva sin omvärld på. Om du talar fler än ett språk har du säkert också någon gång slagits över hur annorlunda det nya språket är jämfört med ditt ”gamla”. Här har jag samlat sju exempel på lite tankeväckande och häftiga drag i andra språk, som kanske kan få dig att reflektera över ditt eget språk.

Publicerad 2018-02-09

1. Ingen behöver klocka

I språket nheengatu, som talas främst i Brasilien, uttrycker man inte tid genom klockslag, utan genom gester. Det gör man nämligen genom att helt enkelt peka på var på himlen solen står under den tidpunkt man vill prata om! Inget paradis för klockförsäljare, men ett i grunden logiskt och smidigt koncept.

2. Hen på riktigt

I flera språk, bland annat i finska, finns inget han eller hon, utan bara ett ord för båda könen. På finska heter det hän. Och då handlar det inte som i svenskan om debatten att ha ett ord utöver hon och han, utan hon och han existerar helt enkelt inte som begrepp.

3. Kan du vissla?

Om inte, så kan du inte tala språket silbo gomero. Det är ett språk som talas på ön La Gomera – enbart genom visslingar! Här kan du höra exempel på silbo. Riktigt häftigt!

4. Det räcker med kort alfabet

I svenskan har vi 28 bokstäver i alfabetet. Men i hawaiiska har man faktiskt bara 12 stycken, och det räknas som ett av språken med kortast alfabet. Ett mycket känt låneord från hawaiianskan är wiki, som ursprungligen betyder snabb.

5. Vem behöver vokaler?

I svenska är vi vana att alla ord innehåller vokaler (med undantag för förkortning som typ cd, som vi dock uttalar med vokal, cede). Men i vissa språk, till exempel tjeckiskan, kräver inte ord vokaler. En känd tjeckisk mening helt utan vokaler är strč prst skrz krk, som betyder ’stoppa ett finger i halsen’.

6. Hur många färger kan du?

Även om det finns variationer bland människor, där en del har en tydlig uppfattning om vad som skiljer vinrött från karmosinrött, så har många industrialiserade länder (och språk) en slags standard på 11 färger: svart, vit, röd, grön, gul, blå, brun, orange, rosa, lila och grå. Men i flera språk har man inte ord för alla dessa färger. I språket berinmo har man bara 5 färger, och språket tsimane har faktiskt bara tre ord som alla kan: svart, vit och röd! Och det verkar dessutom finns en ”ordning” som språken följer utifrån vilka färger som inkluderas i språket. Läs mer om det här.

7. Fler toner – fler ord

Har du tänkt på att svenskan kan skilja på ord genom att ändra byta accent? Till exempel kan tomten syfta på gubben som kommer till jul eller på den mark som huset står på. Men i vissa språk skiftar man mycket mer i både accent och ton. Vietnamesiska räknas till exempel som ett tonspråk med 6 toner där det vi kanske skulle tolka som ordet ”ma” kan betyda sex olika saker beroende på ton: ma  "spöke", má  "kind”, mà  "som", mạ  "risplanta", mả  "grav" och mã  "votivpapper".

Senaste bloggposter