7 sanningar om ryska

7 sanningar om ryska

Kasus? Slangord? Betoning? Ryska är ett vackert språk men också rätt klurigt. Hur lär man sig ryska snabbast och vad bör man egentligen tänka på? Det har vi frågat vår kursledare Natalie Melnikova Nilsson. Här är 7 sanningar om språket.

Publicerad 2018-04-05

Natalia Melnikova Nilsson har flera års erfarenhet av språkutbildning, tolkning och översättning. Idag arbetar hon bland annat som kursledare på Semantix i ryska, språket som idag är modersmål för 150 miljoner människor. Det skrivs med kyrilliska alfabetet, som innehåller 33 bokstäver. Men just betoning, användning av slanguttryck och annat kan vara krångligt. Därför har vi rett ut alla frågetecken med Natalia.

1. Natalia, är det lätt för en svensk att lära sig ryska?

Det beror inte på vilket modersmål man har, det beror helt och hållet på individen. Hur språkbegåvad är du? Hur intresserad av språket är du? Det är också viktigt att man har en bra lärare som använder bra läromedel. Då fungerar undervisningen smidigt. Var dock förberedd på att det tar tid att lära sig ryska, det är ett klurigt språk, men också otroligt kul att kunna!

Svenskan och ryskan är båda indoeuropeiska språk vilket gör att det finns vissa likheter mellan dem. Förutom vissa bokstäver som liknar varandra, finns det en del ord som låter nästan likadant, till exempel jag – я, stol – стул, lampa – лампа.

I ryskan precis som i svenskan finns det också många låneord, bl.a. av latinskt och tyskt ursprung, som man förstår även om man bara börjar lära sig språket. I ryskan finns inga artiklar vilket också underlättar inlärningen av det ryska språket för svenskar.

2. Hur kan man lära sig alfabetet på bästa sätt?

Vanligtvis lär man sig alfabetet ganska snabbt – redan under första lektionen. Det ryska alfabetet kan delas in i olika grupper. En del bokstäver har sin motsvarighet i det latinska alfabetet. Andra ser ut som latinska bokstäver men motsvarar ett helt annat ljud. Det finns även sådana som ser annorlunda ut men som låter bekanta. Sedan finns det flera bokstäver som är helt specifika (men de är inte många).

Inlärningen av det ryska alfabetet går snabbare om man efter att alfabetet presenterats börjar läsa t.ex. de ovannämnda låneorden på ryska och sen lär sig korta ryska ord som personliga pronomen, frågeord, enkla hälsningsfraser osv. Då vänjer man sig vid de ryska bokstäverna.

3. Finns det specifika ljud i ryskan som är svåra att producera?

Ryskan har flera ljud som kan vara svåra att uttala i början. T.ex. mjuka konsonanter, väsljud och ett specifikt bakre ljud samt vissa vokaler i obetonad ställning. Därför är det viktigt att lyssna till ljudfiler och repetera.

4. Är betoningen viktig?

Det ryska uttalet är starkt beroende av betoningen. Betoningen i ryskan är fri och kan ligga var som helst i ordet. I ryskan är betoningen betydelseskiljande, då två ord som skrivs på samma sätt kan uttalas olika och därigenom få olika betydelse beroende på vilka stavelser som är betonade. Den ryska betoningen är även rörlig, vilket innebär att den kan växla mellan olika böjningsformer av ett och samma ord. Men målet är att först kunna kommunicera och sedan utveckla uttalet.

5. Använder man sig mycket av slanguttryck?

Efter Sovjetunionens fall blev det ryska språket som tidigare kontrollerades av den kommunistiska makteliten ”fritt”. Enligt flera ryska författare, journalister, sociologer och lingvister är slang "ett nytt språk i språket" och en kraftfullt dominerande tendens inom den moderna språkutvecklingen. I Ryssland använder man slang inte bara i tal, utan även i massmedia.

6. Vad är kasus?

Kasus är ett böjningsmönster som man använder för substantiv, adjektiv, pronomen och räkneord beroende på vilken funktion ordet har i satsen. Ryskan har sex kasusformer:

  • Nominativ
  • Genitiv
  • Dativ
  • Ackusativ
  • Instrumentalis
  • Lokativ

7. Hur ska man göra för att snabbt lära sig ryska?

Om man lär sig ryska på egen hand är det viktigt att välja en bra lärobok. För nybörjare rekommenderar jag att köpa en lärobok (med ljudfiler) avsedd för intensivundervisning. Men även då ska man ibland träffa en rysk lärare för rådgivning.

Har du några andra tips?

  • - Lär dig ryska regelbundet, åtminstone 20–30 minuter per dag.
  • - Se ryska filmer samt ryska kanaler på internet m.m.
  • - Läs så mycket som möjligt.
  • - Skaffa dig rysktalande vänner. Då kommer du lära dig det ryska talspråket med alla dess nyanser snabbare.

Ladda ner infographic här.pdf

Senaste bloggposter