Rum för språk

Hanterar du kommunikation på flera olika språk men upplever det krångligt och svårt med översättningar och andra språkutmaningar? Det här är bloggen för dig. Vi delar med oss av kunskap, insikter, praktiska tips och exempel från vår vardag.

Kategorier

Vad är Tolkomaten?

Vad är Tolkomaten?

Skriven av Synnöve MT.,
Kontakt- och distanstolkning

Kontakt- och distanstolkning

Skriven av Elisabeth da Silva,
Vad är affärs- och konferenstolkning?

Vad är affärs- och konferenstolkning?

Skriven av Mari Spetz,