Rum för språk

Hanterar du kommunikation på flera olika språk men upplever det krångligt och svårt med översättningar och andra språkutmaningar? Det här är bloggen för dig. Vi delar med oss av kunskap, insikter, praktiska tips och exempel från vår vardag.

Kategorier

Rubriksättning – ett helt eget språk?
Emoji – det globala språket, del 2
Att marknadsföra sig – tips från en översättare till en annan