Rum för språk

Hanterar du kommunikation på flera olika språk men upplever det krångligt och svårt med översättningar och andra språkutmaningar? Det här är bloggen för dig. Vi delar med oss av kunskap, insikter, praktiska tips och exempel från vår vardag.

Kategorier

Vad är affärs- och konferenstolkning?
Utmaningen med att översätta fram- och bakvagnar i årsredovisningar
Hur språket påverkar vårt beteende
Vi är alla terminologianvändare