Rum för språk

Hanterar du kommunikation på flera olika språk men upplever det krångligt och svårt med översättningar och andra språkutmaningar? Det här är bloggen för dig. Vi delar med oss av kunskap, insikter, praktiska tips och exempel från vår vardag.

Kategorier

Skillnader mellan finlandssvenska och sverigesvenska
Engelska som gemensamt arbetsspråk – är det några problem, eller?!
År 2016 – året då man gick på pokenad