Vad är affärs- och konferenstolkning?

Vad är affärs- och konferenstolkning?

Semantix levererar sedan många år tjänster inom affärs- och konferenstolkning. Vi erbjuder även kontakt- och distanstolkning, men tjänsterna skiljer sig åt och jag skulle därför vilja ge lite mer information om vad just affärs- och konferenstolkning innebär. Mitt namn är Mari Spetz och jag har arbetat med den här typen av tjänster i 18 år. Jag har ett mycket professionellt och jättetrevligt team med mig och som består av interna projektledare samt externa professionella affärs- och konferenstolkar.

Publicerad 2015-02-23

Vad är då affärs- och konferenstolkning?

Vårt jobb är enkelt uttryckt att förenkla kommunikationen vid internationella möten, oavsett deltagarnas och talarnas modersmål. Vi har professionella tolkar som ser till att ordval, nyanser och fackuttryck i sin helhet alltid når mottagarna. Det är vårt jobb att se till att du får den bästa tolklösningen för varje tillfälle, oberoende av språk, typ av möte och plats – och vi ser till att göra de anpassningar som krävs för det.

Vi gör det möjligt för alla mötesdeltagare att uttrycka sig på sitt modersmål och lyssna på ett språk som de verkligen förstår. Den här typen av tolkning passar olika slags möten som vetenskapliga konferenser, produktlanseringar, förhandlingar, seminarier, delegationsbesök, bolagsstämmor, styrelsemöten, presskonferenser och utbildningar. Därmed är också våra uppdragsgivare en blandning av myndigheter, import- och exportföretag, organisationer och föreningar, universitet och högskolor, advokatbyråer och eventbolag m.fl. En del är svenska och en del är baserade i utlandet. Det är snarast mötessituationen, inte antalet deltagare, som avgör om en affärs- och konferenstolk kan underlätta.

Vad innebär det rent praktiskt?

Konkret innebär vårt uppdrag att vi tar hand om allt som rör just tolkningen, så att du som kund kan koncentrera dig på själva mötet (vi bokar tolkar samt teknisk utrustning, hotell, resor m.m. som de behöver för att utföra sitt uppdrag).

Vi har ett mycket stort och unikt nätverk av kvalitetssäkrade tolkar. Vid konferenser arbetar vi t.ex. med simultantolkar som är medlemmar i Internationella konferenstolkförbundet AIIC. Dessa tolkar har gedigna meriter från många års konferenstolkning och har ofta erfarenhet av arbete i de olika EU-institutionerna.

Hur arbetar en tolk i sådana här sammanhang?

En affärstolk tolkar vid t.ex. affärsförhandlingar, studiebesök eller utbildningar. Då är den vanligaste metoden dialogtolkning, d.v.s. att tolken tolkar några meningar i taget. I vissa situationer händer det att man föredrar så kallad simultan viskningstolkning, vilket innebär att tolken tyst tolkar samtidigt som talaren talar. Om en tolk ska viskningstolka för flera personer samtidigt behövs generellt sett även en bärbar utrustning.

Konferenstolkning förekommer framförallt vid konferenser och andra möten med många deltagare och där det behövs tolkning i mer än en språkriktning. Den effektivaste och smidigaste lösningen i sådana sammanhang är simultantolkning där tolkarna sitter i ljudisolerade kabiner och tolkar samtidigt som talaren talar. Åhörarna lyssnar till tolkningen i personliga hörlurar samtidigt med originaltalet.

Till affärs- och konferenstolkning

Senaste bloggposter