Anbud till utlandet

Anbud till utlandet

Många på företaget blir inblandade när det är anbudsgivning på gång. Man ska fram med priser och företagspresentationer på olika nivåer, referenser ska tas fram och allt ska tolkas ur ett juridiskt perspektiv. Det är kort sagt mycket att tänka på när företaget ska lämna anbud.

Publicerad 2015-11-01

Carina Vibenius har precis tillträtt tjänsten som chef för juridik- och anbudsavdelningen på Semantix. Hon har en lång bakgrund som inköpare och kommer närmast från PostNord. För att ta reda på det allra viktigaste man ska tänka på när det gäller anbud och upphandling ställde jag några frågor till Carina.

Vad tror du är den viktigaste kompetensen för företaget att ha för att få ett anbud antaget?

– Man ska ha en förståelse för behovet hos upphandlande myndighet eller företag. Jag känner att dokumentationen eller anbudsunderlaget ibland blir onödigt styltig och svårläst och jag tror många gånger att det beror på att inköparen eller upphandlaren är rädd för att göra fel och för att missa någon juridisk aspekt. De flesta inköpare och upphandlare är oerhört kompetenta, men pressen på att hitta besparingar är hård och tiden räcker inte till. Det gäller att ha tålamod och löpande ställa frågor under anbudstiden så att man är säker på att man har uppfattat hela anbudsunderlaget rätt.

Kan man se vad konkurrenterna har frågat och lämnat för information?

– Ja, allt man skickar in i en offentlig upphandling blir offentlig handling. Men det är viktigt att veta att det inte gäller vid en upphandling inom privat sektor.

Vilken bakgrund har en upphandlare?

– Det finns ingen högskoleutbildning för inköpare eller upphandlare. Många inköpare har en bakgrund som ekonom och har kompletterat med utbildningar i juridik för att möta kravet i de offentliga upphandlingarna. Jag är tvärtom jurist i botten och har sedan gått kurser i ämnet inköp.

Vad är ett skallkrav?

– Ett skallkrav är det absoluta krav som inköparen eller upphandlaren ställer på dig som anbudsgivare. Det kan till exempel vara hur mycket du kan leverera, din kapacitet och att din tjänst eller produkt har en viss kvalitet. Upphandlaren kanske begär att man ska kunna leverera inom en viss tidsram. Många gånger ställs krav på miljöcertifiering och CR (Corporate Responsibility) och en viss rating eller ekonomisk status.

Hur utvärderas ett anbud?

– En utvärdering består normalt av två delar: kvalitet och pris. Hur dessa två vägs mot varandra eller poängsätts beror på vilken utvärderingsmodell som inköparen eller upphandlaren väljer att använda.

Vad innebär SLA?

– SLA är en förkortning av service level agreement och används som ett mätverktyg för hur väl en leverantör utför en tjänst eller levererar en produkt.

Kan jag använda SLA på mina underleverantörer?

– Ja, absolut. Upphandlaren eller inköparen ställer ofta krav på att du som leverantör ansvarar för alla dina underleverantörer på samma sätt som om du levererat produkten eller tjänsten själv, så det kan vara en bra lösning.

Vilken kapacitet krävs av mitt företag?

– Ta reda på vilken kapacitet som krävs av ditt företag för att leva upp till avtalet, hur mycket du kan leverera och hur snabbt. Självklart ska du göra allt för att vinna avtalet, men inte till vilket pris som helst. Kan du inte leverera enligt avtalet så kommer inte avtalet med upphandlaren att fungera och ditt varumärke kan bli skadat.

Hur ska jag ta betalt som anbudsgivare?

– Ta reda på hur din bransch fungerar och vad dina konkurrenter gör. Vilka prismodeller används? Hur paketerar dina konkurrenter sina tjänster eller produkter?

Vad kan jag göra om jag känner mig osäker på innehållet i mitt anbud?

– Det finns mycket information och mallar på internet som inte kostar något som man som företagare kan hämta för att få tips på hur till exempel en miljöbilaga kan se ut, och man har alltid rätt att ställa frågor till inköparen eller upphandlaren under pågående upphandling.