10 skäl att arbeta med ett och samma språkföretag

10 skäl att arbeta med ett och samma språkföretag

Svaret på frågan om det finns en bra anledning att arbeta med ett och samma språkföretag är klassiskt: nej, det finns det inte – det finns flera! Här är tio bra anledningar – hör av dig till oss om du behöver ännu fler!

Publicerad 2014-03-24

1. Volymrabatter

Översättningar, som allt annat, hamnar under en budget – och ofta kanske den budgeten inte riktigt räcker så långt som du skulle önska. Ju mer du beställer från ett och samma språkföretag, desto större är möjligheterna att prisförhandla.

2. Språkföretaget lär sig mer om dina behov och ditt material för varje gång du beställer

Att hitta ett språkföretag som man trivs med är lite som att hitta en ny partner. I början är det omöjligt att veta precis vad den andra behöver och vill ha, men för varje gång man har med varandra att göra lär man sig lite mer. Efter ett par beställningar kommer språkföretaget att veta vad som står högst upp på din önskelista och ge dig just det innan du ens behöver be om det.

3. Översättaren lär sig mer om dina behov och ditt material för varje gång du beställer

Översättare är textkameleonter som kan anpassa stil, ton, ordval och inriktning efter dina behov. Dock är översättningsprocessen till viss del en subjektiv process: där en viss kund föredrar en lös och ledig ton i texten föredrar en annan kund mer strikta formuleringar – och för en tredje är det prioriterat att vissa termer används hellre än andra. Om du använder samma språkföretag har du ofta möjlighet att önska dig samma översättare, vilket på lång sikt ger dig ett mer enhetligt textmaterial.

4. Snabbare leveranser

I början går mycket tid åt att få fram vilken typ av översättning du behöver och vill ha. Om du har använt ett visst språkföretag tidigare har de redan den informationen och kan få ut din text för översättning snabbare. Dessutom vet de kanske vilken översättare som är bäst lämpad – och som i sin tur redan känner till dina önskemål om stil, terminologi och så vidare.

5. Bättre kvalitet på översättningen

Fast kanske borde vi istället kalla denna punkt för ”större koherens”. En text kan översättas på ett oräkneligt antal sätt, och samtliga varianter kan vara lika ”rätt”. Frågan är vilken variant som är rätt för dig?

6. En bättre helhetsbild av ditt företags textmaterial

Ju fler texter du skickar till ett språkföretag, desto bättre bakgrundsinformation har språkföretaget inför kommande texter. Språkföretaget kommer att kunna hjälpa dig att bygga upp terminologidatabaser, anpassa översättningsverktyg (se nedan) eller kanske ändra sådant i källmaterialet som inte har fungerat.  

7. Ju mer material språkföretaget får, desto effektivare blir CAT-verktygen

Dagens översättningsarbete är en teknisk process som ofta har göra med hjälp av CAT-verktyg (CAT = Computer Aided Translation). CAT-verktyg har ett tekniskt ”översättningsminne” som gör det möjligt för oss att lagra information om dina texter. Det betyder att nästa gång du ska göra en översättning av ditt företags årsredovisning eller uppdatera bruksanvisningen för en viss apparat, behöver vi inte börja om från noll. Det sparar dig både tid och pengar, samt ger en jämnare textkvalitet.

8. Bättre förståelse för ditt företags varumärke

Samtliga texter på ett företag bidrar, internt och externt, till att forma bilden av företaget. Ett språkföretag som känner dig är ett viktigt verktyg för att förmedla den bild av ditt företag som du vill ge gentemot dina kunder, medarbetare och den övriga marknaden.  

9. Bättre kunskap om dina processer

När språkföretaget har lärt sig hur du jobbar (helst med telefon, i samarbete med en annan tidszon, med fasta leveranstider…), kommer det att kunna anpassa sig till dina rutiner.

10. Ökade möjligheter att ta fram anpassade processer och rutiner

Om du har stora mängder text som ska översättas där texterna kräver till exempel absolut sekretess, kan språkföretaget ofta erbjuda ett skräddarsytt alternativ med arbetsprocesser anpassade efter dina krav

Om du hittar ett språkföretag som du är nöjd med, håll fast vid det! I längden kommer det att leda till ett ännu smidigare samarbete och fler fördelar. Det ger dig ännu bättre översättningar anpassade efter just ditt företags villkor, behov och önskemål.

Inventera ditt företags översättningsbehov här

Senaste bloggposter