Hur kan jag som beställare bidra till en så bra översättning som möjligt?

Hur kan jag som beställare bidra till en så bra översättning som möjligt?

Det är bara du som beställer en översättning som vet exakt vilken typ av översättning du behöver. När du som kund deltar i de olika arbetsfaserna, blir resultatet bättre och vi kan dessutom vara säkra på att upptäcka missförstånd eller luckor i beställningen redan på ett tidigt stadium. Redan i din förfrågan har du lämnat massor av värdefull bakgrundsinformation. Här är våra tre viktigaste råd om hur du kan bidra efter att översättaren påbörjat arbetet.

Publicerad 2014-04-07

1. Var tillgänglig och svara på frågor

Om textens ämnesområde hör till din vardag har du värdefull kunskap som inte alltid är lika självklar för översättaren. Kanske använder ni en viss terminologi på företaget, arbetar med ett smalt och innovativt område eller har en väl utarbetad policy om vilken stil och ton som ska användas i ert skrivna material? Var öppen för att besvara frågor under översättningsarbetet, eller hänvisa till en kollega som är insatt i projektet. Det underlättar mycket för översättaren och leder till ett resultat som båda parter är nöjda med.

2. Kontrollera leveransen

När du får leveransen – kontrollera översättningen direkt. Om det behövs justeringar är det viktigt att göra dem så snart som möjligt, medan översättaren fortfarande har materialet i färskt minne. Då slipper du vänta på att översättaren ska läsa in sig på materialet på nytt.

3. Värdefull återkoppling

Återkoppla alltid till din kontaktperson. Inför nästa projekt är det viktigt att veta vad som fungerade bra, och vad som kan bli ännu bättre.

En bra översättning är resultatet av ett gott samarbete mellan översättare och beställare – det är bara du som vet exakt vilken typ av översättning du behöver. Vi hjälper dig på vägen dit!