Så här gick det till när Bonnier Business Media översatte sina medicinska texter

När Medibas lanserades så togs beslutet om att den norska versionen av databasen skulle översättas till svenska. Men vilket översättningsföretag skulle klara av ett sådant omfattande uppdrag på så kort tid? Så här gick det till när norska Medibas förvandlades till en svensk version på knappt ett år.

Publicerad 2017-09-01

Medibas är en kunskapsdatabas, med särskilt fokus på primärvård, som består av två delar – en del där läkare och sjuksköterskor kan få beslutsstöd och en del med patientinformation som läkaren antingen kan mejla eller räcka över direkt till patienten.

Jakten på översättningsföretag

När Medibas lanserades så togs snabbt beslutet om att kunskapsdatabasen skulle översättas från norska till svenska. Men vilken översättningsbyrå skulle klara av ett så omfattande projekt? Det skulle krävas många översättare för att hålla den tidsramen som önskades, men översättarna behövde också ha  djup expertkunskap inom medicinsk terminologi. Finns det företag som klarar av det? I jakten på översättningsföretag föll valet till slut på Semantix. Anledningen var dels priset, men också att Semantix var en större organisation vilket gjorde att man kände sig tryggare i beslutet.

Det stora översättningsprojektet tog fart

Med näst intill alla Sveriges översättare inom medicin från norska till svenska så startades översättningen av Medibas. Ett översättningsprojekt som var stort och omfattande med många inblandade: alltifrån svenska allmänmedicinare, svenska experter till svenska medicinjournalister. Samarbetet fungerade bra. Tidsramarna hölls och budgeten likaså. Bonnier Business Media ville ha översättningen färdig inom ett år och så kostnadseffektivt som möjligt. Sagt och gjort.

Norskt blev svenskt

Efter drygt ett år satt vi med en svensk version av Medibas och processen flöt på precis som den skulle. Samma översättning hade tidigare gjorts i Danmark, där processen tog tre år och kostade mer än tänkt. Något som tog tre år i Danmark klarade Semantix av på ett år och kostnadseffektivt för kunden. Slutet gott, allting gott. 

Senaste bloggposter