Branschföreningen Språkföretagen

Branschföreningen Språkföretagen

Den 19 oktober 2012 hölls det första konstituerande mötet i branschföreningen Språkföretagen. Det var Almega som tillsammans med ett antal företag från branschen tog initiativet – man såg helt enkelt att det fanns både ett gemensamt intresse och ett utrymme för en branschförening som kunde tillföra värdefull kunskap och erfarenhet i såväl stort som smått.

Publicerad 2015-09-21

Lyfta branschfrågor

Språkföretagen ska verka för en kontinuerlig och hållbar utveckling av språkbranschen och gör detta genom att samverka med andra parter och agera i branschfrågor. Man arbetar med information för att öka kunskapen om språktjänstbranschen – inte bara till myndigheter och företag, utan också till allmänheten – för att öka medvetenheten om branschen, tjänsterna och vikten av tillgänglighet och kvalitet för både översättnings- och tolktjänster.

Det finns självklart även en ambition att agera språkrör och remissinstans i vissa frågor för att kunna påverka beslut som rör branschen och där man vet att man har expertis.

Hög professionell standard och branschetik

En annan mycket viktig uppgift är att arbeta för att alla involverade upprätthåller en hög professionell standard och god branschetik i alla aspekter av sitt arbete. Det handlar om allt från kvalitet på den levererade tjänsten och tekniken som används till det faktum att man ofta hanterar mycket känslig information som ställer höga krav på nivån av sekretess och yrkesetik.

Hittills har Språkföretagen konkret engagerat sig i bland annat frågor som rör utbildning och auktorisering för såväl tolkar som översättare. Dels vill man öka tillgängligheten och antalet utbildningsplatser, eftersom efterfrågan ökar, och dels vill man verka för en utveckling av auktoriseringsförfarandet så att det ökande behovet kan tillgodoses utan att kvaliteten blir lidande. I det arbetet har man bland annat goda kontakter med Kammarkollegiet, som står för auktorisering av både tolkar och översättare i Sverige, men även med andra aktörer, eftersom det både finns olika kompetensinriktningar och olika kompetensnivåer för både tolkar och översättare.

Semantix vd, Anders Uddfors, var med när det begav sig 2012 och sitter i styrelsen för Språkföretagen
– Anders, vad ser du som den viktigaste frågan just nu?

– Jag tycker att det arbete som har bedrivits i det etiska rådet är väldigt viktigt, och där har vi lyft upp frågan om god branschetik på agendan samt satt ramarna för vad vi anser är god branschetik. Vi har även agerat i andra frågor: bland annat har vi gett ut en folder med råd till upphandlare och användare av tolk- och översättningstjänster. Vi har också agerat diskussionspartner till Kammarkollegiet och andra viktiga instanser.