Låt inte bristfällig lokalisering sänka er jungfrufärd in på nya marknader

Låt inte bristfällig lokalisering sänka er jungfrufärd in på nya marknader

Att ens produkter, tjänster och medföljande dokumentation, alternativt säljande texter, behöver vara språkligt anpassade för att attrahera den potentiella köparen är för många ett känt faktum. Men det som dock lätt glöms, men är minst lika viktigt för att mottagaren ska ta till sig produkten, är en väl utförd lokalisering där respektive lands och marknads unika mått, valutor, egenskaper och till viss del köpvanor tillgodoses och anpassas.

Publicerad 2017-02-28

Perfektion och lokal anpassning särskiljer produkter och påverkar köpbeteenden – det gäller även i största grad den tillhörande text som din köpare möts av.

Holländska och svenska fötter olika?

Vasamuseet besöks årligen av över 1,3 miljoner människor. Det är siffror som många museer, eller för all del marknadschefer när vi snackar webbträffar, drömmer om. Ur den synvinkeln kan vi säga att den miss i lokaliseringen som inträffade för knappa 400 år sedan har blivit en megasuccé. Det är dock inget framgångskoncept som rekommenderas för dig och dina affärer. Efter en längre periods lasermätning tyder det mesta på att det var bristfällig standardisering och lokalisering som låg bakom den misslyckade jungfruseglatsen för regalskeppet Vasa – en seglats som enbart varade i några minuter. Ombord det skeva skeppet har det hittats tumstockar med mått där en holländsk och svensk fot skiljer sig åt. Olika tumstockar som användes vid bygget. Ett bygge som resulterade i ett instabilt skepp som sjönk utanför Beckholmen i Stockholms skärgård.

Erövra världen, och fort ska det gå!

Att ge sig in på nya marknader är förknippat med spänning, iver och ofta tidspress, men framför allt med en glädje över möjligheten att få sprida den affärsidé, produkt eller tjänst som man är så stolt över. Äntligen ska andra länder och kulturer få ta del av vårt briljanta erbjudande. För att få full effekt och omedelbar respons på den nya marknaden är det av stor vikt att göra en detaljerad plan för både språkbruk och stil, men även för i vilken grad texterna ska lokaliseras till den nationella målgruppen. Frågorna varierar och kan vara oändliga i antalet – ska längden anges i centimeter, accepteras vår slogan i det nya landet, behövs det en juridisk anpassning i manualen, tilltalas folk med ni eller du, funkar färgerna vi använder …? 

Sakta ner, besättningen ska med på resan

Självklart ska ni ut på nya marknader, många nya marknader! Men i det initiala skedet, glöm inte att göra en plan för ert tillvägagångssätt, och kom ihåg att det är detaljerna som gör hela skillnaden. Ni är experter på er tjänst eller produkt och behöver vara med längs hela (båt)resan som kapten. Däremot är det viktigt att ni vänder er till en professionell firma (se det som besättningen) som assisterar er mot målet, och undviker vattenintrång och tidig exit. Samtidigt som ni håller i rodret så ska er besättning bistå med termlistor, stilguider, instruktioner för lokalisering – och vid behov processen för validering efter att översättningen är genomförd. Om man håller ett detaljerat och inte forcerat uppstartsmöte där dessa punkter konsulteras innan båten lämnar kajen så har du och ditt skepp alla förutsättningar för att nå målet. För du vill väl inte att dina produkter sänks på grund av en felaktig lokalisering? 

Senaste bloggposter