Brittisk eller amerikansk? Eller kanske internationell?

Brittisk eller amerikansk? Eller kanske internationell?

En av de vanligaste frågorna våra projektledare ställer till dig som beställer översättning är:

Vill ni ha brittisk eller amerikansk engelska?

Ibland kan vi få ett rakt och snabbt svar eftersom det inte råder några tveksamheter om var den färdiga texten ska användas: ”Amerikansk! Vi ska på mässa i Houston med det här broschyrmaterialet.”

Publicerad 2016-04-17

Andra gånger är det svårare, eftersom målgruppen inte bara består av läsare på en enda geografisk plats, utan av flera läsare lite här och var i världen … och kanske inte ens en homogen målgrupp med engelska som modersmål, utan en målgrupp med personer i blandade åldrar, på många platser i världen med engelska som andra- eller till och med tredjespråk.

Varför spelar språkvarianten roll?

Vi ställer inte frågan bara för att vara språkpetimätrar, utan för att informationen hjälper oss att ge er en bättre leverans. Engelska är visserligen engelska, men beroende på vilken typ av textprodukt vi hjälper dig att lokalisera (t.ex. broschyr, webbsida, reklamtext, handbok) och beroende på ämnesområde, så kan versionen av engelska påverka hur läsarna uppfattar texten och därmed också produkten. Ibland spelar det mer roll och ibland mindre, men ju mer medvetna och informerade både du som beställare och vi som översättare är, desto bättre är det för slutresultatet.

Som svenskar kanske vi i första hand tänker på skillnaderna i uttal mellan brittisk och amerikansk engelska och att stavningen inte alltid är densamma, men det finns mer att ta hänsyn till än så. För det första så finns det många fler varianter av engelska än bara dessa två: kanadensisk, sydafrikansk, indisk, australiensisk o.s.v. Skulle det vara så att ni i första hand översätter material som riktar sig till Nya Zeeland så blir texterna bäst om vi får veta det och kan engagera en nyzeeländsk översättare.

Lingua franca eller inte?

Med den ökande globaliseringen ökar dock också behovet av engelska översättningar som fungerar för många olika grupper världen över och där läsarnas kunskaper i engelska varierar. Som språkarbetare tycker jag att du i den situationen först bör fundera över om du eventuellt ska låta översätta till fler väl valda lokala språk. Med största sannolikhet får man då nöjdare kunder, större köpbenägenhet, färre missförstånd o.s.v. – självklart beroende på vilket syftet är med texten.

Internationell engelska?

Jag har dock full förståelse för att det inte alltid är möjligt att översätta till alla lokala språk, utan att du som beställare ibland har behov av en engelsk översättning som fungerar så bra som möjligt för så många som möjligt, oavsett geografi och läsarnas något varierande språkkunskaper. Du behöver helt enkelt något slags internationell engelsk version som inte skapar missförstånd p.g.a. lokala ordval och alltför komplicerat språk. Självklart är detta något vi kan hjälpa till med. Det viktiga är att vi får veta att det är det du behöver så att vi kan välja en översättare med goda kunskaper i hur man producerar den typen av internationell engelska.

Fundera inte ensam – vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet

Har du funderingar runt det här med engelsk version och om man kan förlita sig på engelska eller bör överväga andra lokala språk i tillägg – slå oss en signal! Vi har lång erfarenhet och hjälper gärna till med information så att du kan fatta det beslut som är rätt för just dig och din text.