3 saker du bara måste veta om CAT-verktyget

3 saker du bara måste veta om CAT-verktyget

CAT står för computer assisted translationellercomputer aided translationoch är ett samlingsnamn för olika verktyg som är utvecklade för att hjälpa översättaren i sitt arbete. Grundfunktionen är möjligheten att importera dokument i olika format där mjukvaran segmenterar texten i meningar eller stycken. När man har översatt de här segmenten kan man bara exportera översättningen till samma format som den ursprungliga texten var i.

Publicerad 2016-07-25

Vad är det fiffiga med ett CAT-verktyg?

När översättaren sätter igång med sitt arbete i verktyget sparas översättningarna i ett minne. Så när samma segment dyker upp igen, och alltså redan är översatt, föreslår det lilla verktyget att den tidigare översättningen ska infogas. Som en match på Tinder – svajpa ja eller nej.

Fyndigt med verktyget är också att man kan slänga in egna termlistor i mjukvaran. Så om du kanske benämner din produkt eller tjänst för, låt säga – superfeta smartlösningar – så skapar översättaren ett ord för det så att det alltid översätts så. Genom att använda ett enhetligt språk i alla dina texter, stärker du företagets profil och varumärke. Texterna blir konsekventa. Det spretar inte. Vore jobbigt om mina ”superfeta smartlösningar” kallas något helt annat, om exempelvis en annan översättare översätter texterna. Då tappar det stinget.

Fördelarna är inte över än! När översättningsarbetet är klart så slår man ihop allt, som en snöboll, och skapar ett måldokument med exakt samma formatering som källdokumentet hade. Det gör att du slipper klippa, klistra och greja. Det är så 90-tal.

Vilka CAT-verktyg använder sig Semantix av?

Vi arbetar främst med SDL-produkter (WorldServer, Trados Studio och Passolo) och Memsource, men vi kan vid önskemål även använda andra verktyg. Flexibelt är det nya svarta.

Senaste bloggposter