Den goda översättningen – ett delat ansvar

Den goda översättningen – ett delat ansvar

Vi har tidigare berättat en hel del om vad som krävs för att bli översättare, hur vi på Semantix rekryterar översättare och hur vi väljer rätt översättare för rätt uppdrag för att kunna leverera översättningar som uppfyller dina och dina slutanvändares önskemål och krav. Det finns dock ytterligare aspekter av vad kvalitet är och hur man kan producera kvalitet.

Publicerad 2015-11-16

Visserligen är kvalitet lika svårt att sätta fingret på som ett sagogryn i en sagogrynssoppa – alltid slinker det undan – men samtidigt har vi alla en känsla för vad kvalitet är och vilken kvalitet vi vill ha. Kvalitet är något som varierar utifrån situation och behov och som du och jag, som beställare och leverantör, har ett gemensamt och delat ansvar för.

Informationsvägen går åt båda håll

Om jag går till en snickare och beställer ett cykelskjul så vet antagligen både snickaren och jag vad vi talar om, men vi är också överens om att det finns mycket mer information vi behöver dela med varandra för att vi båda ska bli nöjda. Jag, som beställare, behöver specificera saker som hur stort cykelskjulet ska vara, om det ska vara uppvärmt eller öppet, var det ska stå, vilka material och färger det ska ha och så vidare. Snickaren å sin sida behöver ge mig information om de val som är möjliga, exempelvis om det ska vara plast eller trä, om vi kan dra ner kostnaden genom att återanvända marksten från ett tidigare bygge, vilken typ av målarfärg det ska vara eller om det ska vara plåtklätt. Snickaren kanske har olika varianter av cykelställ, till exempel väggmonterade eller golvstående, som passar bättre eller sämre beroende på andra val vi gör. Vi behöver båda ge och ta när det gäller information för att komma fram till den specifikation som ska gälla för projektet.

Gemensamt ansvar

Samma sak gäller faktiskt när det handlar om översättning. Som leverantörer av översättningen kan vi göra ett bättre jobb om vi, från dig som beställare, får mer information om saker som textens syfte och målgrupp, publiceringssätt, företagsterminologi med mera. Och omvänt så har vi många gånger information till dig som gör att du tydligare kan specificera vad du vill ha, exempelvis hur det fungerar med text i bildformaten, fast antal sidor och kulturella olikheter. Vi har ett gemensamt och delat ansvar, och om vi tar det ansvaret kan vi tillsammans producera en bättre översättning.

Vi på Semantix är experter på språktjänster och översättning, och vi har självklart ämnesspecialister, men det är bara du som kund som är expert på hur du och ditt företag vill ha det och hur målgruppen ser ut. Du känner dina behov bäst – och får vi veta vilka dessa är så kan vi självklart leverera en produkt som verkligen är det du behöver.

Kommunikation är nästan alltid svaret på frågan

Läs gärna tidigare inlägg om vad vi som översättningsbyrå gärna vill veta och fundera själv över hur du vill ha din översättning – vi vill ju båda att översättningen vi levererar speglar dig och ditt företag på det sätt ni vill. Kommunikation är lösningen!

Länkar för mer läsning: