Planera ditt digitala skyltfönster

Planera ditt digitala skyltfönster

Vi är allt fler som använder internet för att leta efter allt möjligt. Ibland söker vi specifik information, men ibland ”fönstershoppar” vi bara och ”strosar runt”. När era potentiella kunder väl besöker er webbplats vill ni förstås ge bästa möjliga intryck.

Publicerad 2014-09-28

Vad bör man tänka på?

I inlägget Att tänka på när man skapar en webbplats skrev jag om vad som kan vara viktigt att tänka på när man bestämt sig för att skapa en webbplats. Det handlar om vilken information ni vill nå ut med, men också om vad er målgrupp letar efter – både för att de verkligen ska hamna på just er webbplats men också för att de ska bli intresserade och stanna. Vilken information och funktionalitet ni erbjuder är med andra ord viktigt, men det finns även andra saker att tänka på.

Lättillgängliga språkversioner

Ni bör i ett tidigt skede bestämma vilka språk ni behöver (se Att tänka på när man skapar en webbplats), och ni bör även tänka över hur man hittar och navigerar till de olika språkversionerna på webbplatsen. Beroende på vilka era målgrupper är kan det göra stor skillnad om besökaren väljer språkversion genom att klicka på en flagga eller namnet på ett språk eller land. Namn på länder eller flaggor avgränsar er geografiskt, vilket kan vara helt rätt om det är så att ni ger lokal information för just ett land (lokalt tillgängliga produkter, lokala kontaktuppgifter etc.). Är det däremot språket ni avser begränsar en flagga eller landsnamn i stället. Det finns till exempel ingen flagga som tydligt inkluderar alla arabisktalande eller spansktalande. Det finns heller inget enskilt land för vissa språk som t.ex. kurdiska eller traditionell kinesiska. Tänk igenom hur ni bäst når era målgrupper och hur de uppfattar utformningen så att ni appellerar till så många som möjligt.

Ni behöver också fundera över hur språkversionerna av webbplatsen visas – t ex. genom att det aktiva fönstret växlar språk eller att det öppnas upp i ett nytt fönster. Här är det lämpligt att utgå från vilka tekniska förutsättningar som finns och vad era målgrupper känner sig bekväma med.

Oavsett vilka val ni gör är det viktigt att ni gör det enkelt och tydligt för den som landar på er webbplats och vill komma vidare till andra språk- eller landsversioner. Försök sätta er in i hur man som användare tänker och vill klicka runt – en lättnavigerad webbplats upplevs ofta som en bra webbplats.

Visuell kulturell anpassning

Även utseendet är oerhört viktigt för hur man upplever en webbplats. Här måste ni vara medvetna om att olika länder och kulturer kan ha skilda uppfattningar om vad som är snyggt, effektivt, förtroendeingivande och informativt.

Olika kulturers estetik påverkar många olika aspekter av webbplatsen: färger, symboler, bildmaterial, placering av menyer, läsriktning, förhållandet mellan mängden text och bilder o.s.v. Det är inte givet att ni måste göra olika upplägg för olika språk, men ni bör undersöka hur det påverkar målgrupperna på era tilltänkta marknader. Ert mål bör vara att kunna fatta ett väl underbyggt beslut som passar just er som företag.

Förslagsvis kan ni börja med att själva titta på webbplatser från de länder eller geografiska områden ni tänkt er. Fundera på hur er egen grafiska profil skulle passa in. Om ni har möjlighet kan ni prata med lokala representanter eller er lokala säljorganisation och få återkoppling. Kontakta gärna en erfaren översättningsbyrå eller ett språktjänstföretag eftersom vi i branschen generellt sett har gedigen erfarenhet och ett stort internationellt nätverk som kan stå till tjänst. Det är viktigt att ni får det underlag ni behöver för att bestämma vad ni vill göra utifrån just er situation.

Lokal information

De flesta människor förväntar sig att hitta både generell och lokalt specifik information på en webbplats, men det är inte alltid det är rätt väg att gå. Ni måste bestämma vilken information som ska vara densamma oavsett språkversion och vilken som ska vara lokal. Det kan till och med vara så att ni behöver lägga till information som helt skiljer sig helt mellan de olika språkversionerna.

Exempel på allmängiltig information kan vara företags- eller organisationsinformation. Även historik, vision, tjänste- eller produktutbud kan vara densamma i alla språkversioner, medan lokal information kan vara kontaktuppgifter, öppettider, lokala projekt eller liknande.

Sökordsoptimering

En viktig punkt att lägga lite extra tid på när man skapar en webbplats är sökordsoptimering, SEO (Search engine optimization). SEO handlar om att placera rätt text på rätt sätt så att en sökmotor (t.ex. Bing eller Google) kan lista webbplatser baserat på relevans för den som gör en sökning. Som företag har ni säkert en tanke om när ni vill bli ”googlade” och hittade – det är vad SEO kan hjälpa er med.

När det gäller SEO kommer man ganska långt med en god struktur på sina webbtexter och vanliga hederliga skrivregler. Det kan dock löna sig att kontakta en professionell sökordsspecialist för att diskutera och eventuellt få hjälp att hitta rätt nivå, speciellt eftersom reglerna dels kan ändras över tid och dessutom skiljer sig åt mellan olika länder och språk.

Mer läsning?
Jag har tidigare skrivit om internationaliseringlokalisering och globalisering. Vi har också publicerat inlägg om färger som kan ge olika associationer i olika delar av världen.