Semantix deltog på Elia:s event Together i Barcelona

Semantix deltog på Elia:s event Together i Barcelona

Den 11‒12/2 arrangerades företagseventet Togetherav Elia, European Language Industry Association, i Barcelona. Fem representanter från Semantix var på plats, nämligen de fyra internöversättarna i Sverige samt Semantix chef för leverantörsarbetet inom översättning, Elin Ward.

Publicerad 2016-03-01

Evenemanget är en samlingspunkt för frilansöversättare och representanter från olika språkföretag där man kan mötas för att bland annat få en inblick i vad som är aktuellt i branschen, ge och få information och tips om diverse CAT-verktyg och program samt förstås nätverka.

Maskinöversättning och terminologi debatterades flitigt

Ett av de hetaste samtalsämnena under dessa dagar var terminologiarbete, och vi fick se prov på många olika sätt att arbeta med frågan. Neil Ferguson från SDL var en av dem som pratade mycket om terminologi i sitt föredrag. Han pratade bland annat om hur viktigt det är att använda terminologi även om alla kunder inte har insett det än. Han sa att 85 % av alla anställda inom ett företag de hade studerat använde olika termer när de pratade om samma sak, och att 50 % av de anställda inte förstod termerna de själva använde i dokumenteringen av en produkt. Ferguson menade också att man för att kunna bedriva ett lyckat terminologiarbete behöver rätt verktyg, samarbete, en process för terminologihantering samt tid och en positiv attityd.

 

Ett annat hett samtalsämne var, kanske inte helt oväntat, maskinöversättning. Många reflekterade över maskinöversättningens roll i sina presentationer, och inte minst talades det maskinöversättning under lunch- och fikapauserna. Juan Alonso från Lucy Software Ibérica pratade under sitt föredrag om hur man tidigare såg maskinöversättning och mänsklig översättning som två helt separata saker, men att utvecklingen har gjort att de numera går hand i hand på ett sätt man inte tidigare hade föreställt sig. Även han nämnde betydelsen av ett gott terminologiarbete för att träna översättningsmotorer.

 

Under fredagsförmiddagen anordnades även en intressant paneldebatt utifrån den nya ISO-standarden om översättningstjänster, ISO 17100. Många hade åsikter ‒ inte bara om ISO-standarden, utan även om kvalitetssäkring generellt och om hur ansvaret ska fördelas mellan frilansöversättare och språkföretag.

Inte bara MT och terminologi

Även om terminologi och maskinöversättning genomsyrade delar av eventet så täckte talarna in en hel del annat under sina anföranden. Ett föredrag handlade till exempel om sociala medier och om hur frilansöversättare kan skapa en positiv ‒ eller negativ ‒ stämning sinsemellan på nätet. Flera föredragshållare berörde frågan om hur man kan vara säker på att en leverantör levererar bra kvalitet i sina översättningar, och diskuterade olika verktyg och arbetssätt för att kontrollera eller säkerställa detta. En rad olika CAT-verktyg visades upp med nya funktioner och tilläggsprogram. Vi hann inte delta på alla föredrag, men på Elias webbplats kan du se programmet och presentationerna av alla talare.

Semantix deltog i avslutande paneldebatt

Konferensen avslutades med paneldebatten The LSP X Factor där Elin Ward från Semantix var en av paneldeltagarna. Under den aktiva debatten diskuterades bland annat vad en frilansöversättare tycker att ett språkföretag ska ha för att tillföra det där ”lilla extra”. Sammantaget var det givande och inspirerande dagar som vi tar med oss många tankar från!

Vi hann även med att se lite av Barcelona och besökte den anrika kyrkan Sagrada Família. Här fick vi se prov på hur översättningar kan bli konst genom den här väggen med Herrens bön översatt till 50 olika språk.

Senaste bloggposter