Emoji – det globala språket, del 2

Emoji – det globala språket, del 2

Emoji-symbolerna har funnits längre men kan anses vara allmängods sedan 2011. Idag kan man använda dem inte bara i mobiler utan i alla möjliga andra medier och kommunikationskanaler. Till exempel innehåller idag nästan hälften av all text på Instagram emojisymboler. Emojier ersätter i allt högre grad internetslang (till exempel uttryck somLOL) och vi använder dem mer och mer – över hela världen – men hur vi använder dem skiljer sig åt.

Publicerad 2015-08-17

En miljard emojier analyserade

I april i år satte sig företaget Swiftkey ner och analyserade mer än en miljard snuttar av emojidata insamlade från oktober 2014 till januari 2015. Man ville titta närmare på hur olika språk och regioner använder dem och det visade sig att det varierar:

  • Arabiska skribenter använder blommor och plantor fyra gånger oftare än snittskribenten.
  • De som skriver på franska använder hjärtemojier mer än någon annan språkgrupp – mer än hälften av alla emojier är hjärtan på franska.
  • Finländare har verkligen tagit emojierna till sig och använder dem mer än alla andra – 60 % av alla finska texter innehåller emojier.
  • I Malaysia använder man dock det bredaste emojivokabuläret.
  • Ryska skribenter är mest romantiska, medan vietnamesiska är det minst.
  • Om varmt väder emojas det mest på arabiska och om kallt väder mest på ryska.

Alla språk använder fler positiva emojisymboler än negativa och rent allmänt dominerar glada ansikten med ungefär 45 %, följt av ledsna ansikten med lite över 14 %. På tredje plats ligger hjärtan med dryga 12 %.

Danskar tycker om presenter gift.png och gesten tummen nerTumme_ner.png

… men inte tillsammans, får man hoppas.Smile.png  I övrigt är danskar förtjusta i glada ansikten och hjärtan, men tar till granengran.png till jul oftare än oss andra.

I Finland slår snögubben snowman.png tomten Tomte.png

Faktum är att tomten används mindre i Finland än i Sverige, Norge och Danmark. Är det så att svenskar, norrmän och danskar går igång på julstämningen och vill sprida den med tomteemojin, medan det för finländarna är så självklart med tomten att han inte behöver nämnas särskilt? Å andra sidan använder man i Finland snögubben mer än genomsnittet.

Ballongen Ballong.png är oväntad norsk favorit

Norrmän är frekventa användare av handgester och då framför allt tummen upp Tumme_upp.png, men även av de höjda jubelhänderna Hands.png. Man är på det hela taget förtjusta i positiva symboler som glada ansikten och hjärtan. Förkärleken till ballongen kanske hänger ihop med att man tycker om att fira?

Svenskar älskar hjärtan heart.png

… men är också de mest frekventa användarna av brödemojin Toast.png. Riktigt varför verkar det inte vara någon som vet, men svenskar kanske tycker om att kommunicera om mat och mackor är det vi äter mest? Eller så är bröd det vi oftast glömmer att handla? I övrigt är man i Sverige, precis som i de övriga nordiska länderna, mycket förtjusta i olika glada ansikten och handsymboler.

Världsemojidagen = 17 juli

Den 17 juli var det datum som Apple först publicerade sina emojier och därför fick deras kalendersymbol just det datumet, vilket de också utropat som världsemojidagen.

Googles kalenderemoji har den 12 juli och Twitter den 15 juli , eftersom det var viktiga datum för deras respektive emojireleaser.

Läs gärna …

… vårt tidigare blogginlägg om emojier, Emoji – det globala språket. Är du intresserad av att slå upp emojisymboler kan jag rekommendera Emojipedia där man samlat både Apples, Googles, Microsofts och Twitters varianter.

Swiftkeys hela emoijirapport är publicerad i två delar, del 1 och del 2.

Synnöve MT.
Synnöve MT. F.d. Services Specialist

Med nästan ett helt yrkesliv inom språktjänstbranschen har hon hunnit vara involverad på de flesta kanter. Hon har arbetat i rollen som tjänstespecialist för översättningstjänster. 

Kategorier