Emoji – det globala språket

Emoji – det globala språket

Visste ni att smilisen :-) fyllde trettio år för några år sedan? Kusinen emojiär inte lika gammal men blir allt vanligare, vilket antagligen hänger ihop med smarttelefonernas spridning. Båda fyller de en viktig funktion, eftersom de är en förlängning av de tonfall och ansiktsuttryck som inte syns i textmeddelanden. Frågan är om de inte utvecklats från att komplettera det vanliga språket till att bli ett helt eget språk?

Publicerad 2016-11-23

Nyord 2012

Emojin blev en kändis i Sverige under 2012, eftersom många skaffade eller fick smarttelefon det året. Faktum är att emoji var ett av orden på nyordslistan det året (Språkrådets nyordslista 2012). Ordet kommer ursprungligen från japanskan och har nått svenskan via engelskan. På japanska är det en sammansättning av 絵 (e) bild och 文字 (moji) tecken, bokstav.

Smilisen 80-talist och emojin 90-talist

Smilisen uppfanns av professor Scott Fahlman 1982. I ett e-brev skrev Fahlman Jag föreslår att den följande teckensekvens betecknar ett skämt :-). Smilisarna spred sig, utvecklades, blev fler och banade i sin tur vägen för emojin.

De första emoji-symbolerna skapades i Japan i slutet på 1990-talet för att kunna få till mer känsla i textmeddelanden och på japanskt manér lägga till en touch av gulligt (kawaii). De spred sig sedan inte bara till andra mobiloperatörer i Japan utan över hela världen och in på internet. Många av symbolerna finns idag till och med inkluderade i industristandarden Unicode.

Globalt språk?

Det finns ännu ingen forskning som visar på hur enhetligt vi använder emoji-symbolerna världen över, men man kan anta att deras snabba spridning pekar på att det är ett relativt allmänt accepterat symbolspråk. Visserligen finns det symboler som är direkt knutna till vissa kulturer och fenomen – exempelvis är Edvard Munch en av få med egen emoji,Emoji_skriet (U+1F631) – men den stora mängden emoji-symboler slår uppenbarligen an en gemensam hjärtesträng hos oss alla.

Det finns till och med en emoji tracker på nätet som visar användningen av emoji-symboler på Twitter i denna stund, vilka och hur många – och det är många!
Se själv här.

Symboler i tiden och för alla

Idag finns det drygt 800 emoji-symboler att använda sig av och de flesta av oss gör det – och inte bara i textmeddelanden på våra mobiler. Det finns hela berättelser skrivna med emoji, texter översatta till emoji, historisk konst sammanfattad med emoji, konst skapad direkt med emoji-symboler och en konstant ström av önskemål på fler symboler. Det har länge funnits en önskan om att emoji-symbolerna ska vara mer inkluderande och representera fler av oss i fråga om familjebildningar, aktiviteter, hudfärg och kulturellt uttryck. Unicode-konsortiet planerar nästa uppdatering till mitten av 2015.

Att som Fred Benenson översätta hela Herman Melvilles Moby Dick till emoji är kanske inte att rekommendera om man arbetar med säkerhetsutrustning och vill översätta sina handböcker, men på rätt ställe kan symboler och ikoner spela en viktig roll i information som ska översättas. Se bara på hur långt det stora svenska möbelföretaget har lyckats ta sitt symbolspråk – men det kräver en hel del planering och eftertanke. ☻

Tips