Engelska som gemensamt arbetsspråk – är det några problem, eller?!

Engelska som gemensamt arbetsspråk – är det några problem, eller?!

Alla har vi valt det någon gång eller haft någon annan välja det åt oss: engelska på jobbet. Visst är det praktiskt att vi kan ta till engelska som lingua franca när vi har internationella kontakter eller arbetar i ett företag med kontor och återförsäljare i flera länder? Jodå, visst är det, men det skulle kunna bli ännu bättre om vi vore medvetna om att det finns potentiella fallgropar.

Publicerad 2017-01-23

Kommunikation är inte det enklaste till att börja med, inte ens om alla parter har samma modersmål. Kommunicerar man dessutom på ett språk som inte är allas, eller ibland inte ens någons modersmål, så kan dynamiken bli än mer komplex.

Tydliga förväntningar idag och framåt

För ett företag som förutsätter att personalen kan och vill använda engelska i jobbet är det viktigt att det står fullkomligt klart vilka språkkraven är. Som blivande arbetsgivare kanske man till och med ska testa sökandes språkkunskaper för att det ska bli riktigt bra.

Självklart innebär det också att om du söker ett jobb där engelska är ett krav, blir det bättre om du har en realistisk uppfattning av din egen förmåga. Även om du känner dig säker när du talar språket i vissa situationer betyder inte det automatiskt att du har kunskap om det ämnesområde eller den stilnivå som krävs för just det här jobbet. Ännu, ska jag tillägga. Det finns alltid chans att bättra på sina kunskaper – antingen på egen hand i förväg eller inom ramen för sin anställning. Och faktum är att det bör vi alla göra kontinuerligt, eftersom ämnesområden utvecklas precis som företagsrelationer gör det.

Handgripliga tips

Här kommer några konkreta tips på hur både företag och individer kan få den språkliga kommunikationen att fungera bättre och smidigare.

Från företagets sida kan man

  • ta fram tydliga riktlinjer för hur språk ska hanteras internt, på intranät, i mejl och offerter, i marknadsmaterial och i annan information
  • underlätta genom att ta fram termlistor på vilka ord och uttryck man föredrar och vilka man vill undvika – även stilguider hjälper
  • hjälpa genom att ta fram mallar för standardsituationer. Det gör det också lättare för alla anställda att upprätthålla företagets språkliga image.

Som individ kan du tänka på att

  • kulturella skillnader ofta förstärks på ett annat språk. Tänk på hur du uppfattas men även på hur du tolkar andra – försök hellre fria än fälla. Exempelvis är vi nordbor kanske mer rakt på sak än människor från andra kulturer, vilket kan uppfattas som lite påfluget eller till och med oartigt. Hur bra engelskkunskaper vi än har, kan vi nästan aldrig mäta oss med en modersmålstalare i vältalighet och smidighet.
  • gärna tala långsammare än vanligt och att försöka göra en kort paus framför nyckelorden. Det gör det lättare för alla att förstå.
  • försöka uttrycka dig så enkelt och tydligt som möjligt – skala bort onödigheter och använd vanliga ord. Undrar du något, ställ en rak fråga. Vi tänker sällan på det, men vi har alla en förmåga att linda in saker och ting.
  • undvika specialuttryck eller idiomatiska uttryck som kan vara svåra att förstå. Det är till exempel tydligare att säga ”finish a meeting” istället för ”wrap up a meeting” eller ”he’s not being realistic” istället för ”he’s away with the fairies”.
  • grammatik sällan är det som ställer till problem, utan det är termerna och specialorden.

Slutligen – glöm inte bort artighetsord och ett varmt leende. Det är svårt att missförstå och bli gramse när den man talar med är trevlig!