Ett alfabet är ett alfabet är ett alfabet … eller?

En gång började jag plugga ryska och alla sa: ”Åh, vad svårt, de har ju ett konstigt alfabet!”. Jag kommer inte ihåg hur förskräckt jag var över just det kyrilliska alfabetet (АаБбВвГгДдЕеЖжЗзИиЙйКкЛл …) men jag vet att jag mycket snart upptäckte att alfabetet var det minsta hindret för att lära mig ryska – antalet genus, kasus och diverse ordformer i kombination med vissa mer svåruttalade ljud (ы) var helt klart större utmaningar.

Publicerad 2016-08-01

Den mänskliga hjärnan gärna både knäcker koder och skapar dem

Sen tidernas begynnelse har människan funderat på hur man kan skulle kunna överföra information bortom talet – visuell kommunikation. Allt från markeringar i träd för att tala om vilken stig som är bäst till mer intrikata system. Det har ju sina fördelar att kunna lämna meddelanden, skicka information trots avstånd, kommunicera under begränsade förutsättningar o.s.v.

Vi känner säkert alla till att kilskriften, hieroglyferna, de kinesiska första tecknen  med flera skriftspråk är gamla och de första stegen mot mer fungerande alfabet. Vår ”egen” runskrift är inte fullt lika ålderstigen, men ändå en del av utvecklingen. Vad man kanske inte tänker på är att det finns alfabet som är skapade för att fungera för andra syften eller under andra förutsättningar. Jag tycker att de är minst lika fascinerande. Häng med på de här exemplen …

Fonetiska alfabet

En typ av alfabet som ligger nära till hands för oss språkarbetare är förstås de fonetiska – och vi har alla säkert sett dem användas i t.ex. ordböcker. Vad som kanske inte är lika känt är att det finns massor med olika fonetiska alfabet och det är många genom historien som ägnat tankemöda åt att uppfinna nya, bl.a. Benjamin Franklin (läs mer på Smithsonian eller Omniglot) och George Bernard Shaw (läs mer på Scriptsource ). Ska man vara helt korrekt så uppfann inte Shaw själv alfabetet som är uppkallat efter honom, utan han var så missnöjd med den brittiska stavningen att han testamenterade pengar till en tävling för ett nytt och bättre system och Kingsley Reads bidrag vann. Read skapade senare en förbättrad version som han kallade Quikscript.

I Sverige använder vi generellt sett det Internationella fonetiska alfabetet, IPA (läs mer här).

Bokstaveringsalfabet

Ett annat alfabet som de flesta av oss stött på är bokstaveringsalfabetet. Det finns både lokala landsbokstaveringsalfabeten och ett gemensamt internationellt. Har man sett en engelskspråkig actionfilm med lätt militär anstrykning så brukar de bokstavera titt som tätt, enligt internationell standard: Tango-Alfa-Kilo-Echo, Lima-Echo-Foxtrot-Tango = Take left.

Samma bokstavering skulle enligt svensk standard bli:
Tore-Adam-Niklas-Gustav-Olof, Ludvig-Erik-Filip-Tore = Take left.

Det har funnits många versioner, men den internationella standard vi använder oss av idag har varit i bruk sedan 1969. Behovet för ett bokstaveringsalfabet var förstås att man på ett tydligt sätt behövde kunna bokstavera trots dåligt ljud, buller och olika uttal. Det bokstaveringsalfabet vi har idag testades därför på 31 olika nationaliteter för att hitta ord som fungerar tydligt. Det svenska är konstruerat enligt samma principer men anpassat för svenskt uttal.

Vill du se hela bokstaveringsalfabetet kan du gå hit. Där finns det internationella tillsammans med varianter för svenska, tyska, spanska, finska, franska, italienska, nederländska och norska.

Yerkish

Yerkish är ett påhittat symbolspråk som utvecklades 1971 för att se om gorillor, orangutanger och schimpanser kunde lära sig kommunicera. Alfabetet bygger på symboler som kan sättas ihop till meningar. Det visade sig att försöken var framgångsrika och bl.a. schimpansen Lana lärde sig inte bara att kommunicera basala meddelanden utan lärde sig även att konstruera nya egna. Läs mer här.

Klingonskans plqaD

Ett annat kanske mer välkänt påhittat språk med eget alfabet är klingon, som skapades utifrån tv-serien och filmerna om Star Trek. Alfabetet kallas för pIqaD. Det lär finnas mer än tusen talare i mer än 30 länder men bara ett drygt 20-tal som kan sägas tala det flytande. Du kan läsa mer om det på Klingon Language Institute.

Signalflaggor

Ett av de vackrare sätten att kommunicera på avstånd är väl ändå signalflaggor …

Signalflaggor representerar bokstäver, men man har också kommit överens om ett antal flaggkombinationer för standardmeddelanden, eftersom det annars skulle ta för lång tid att bokstavera allt. Exempelvis betyder ZL just ZL om man har ett ord med dessa bokstäver, men det betyder också ungefär Sett men inte förstått. Läs mer här.

Under rubriken kända signalflaggscitat kan nämnas Lord Nelsons berömda från slaget vid Trefalgar: 
England expects every man to do his duty. 
 

Optisk telegraf eller semafor

Ett annat alternativ om mottagaren håller sig inom synhåll är att ta till en optisk telegraf eller semafor. En optisk telegraf eller semafor är ett sätt att kommunicera från en telegraf/semafor till nästa och det behövs förstås fri sikt mellan dem.

Det enklaste meddelandet är av eller på (till exempel vill-åka-med-signalen på vissa ångbåtsbryggor, busshållplatser eller tågstationer), medan de mer avancerade optiska telegraferna kan skicka komplexa meddelanden med hjälp av t.ex. luckor som antingen är stängda eller öppna och på så sätt skapar signaler. Semaforera kan man dessutom göra med flaggor.


Polhems mekaniska alfabet

Det mest udda och spännande alfabetet är kanske Christopher Polhems mekaniska alfabet. Polhem skapade i slutet på 1600-talet 79 trämodeller för att illustrera ingenjörskonstens grundläggande byggstenar = ett mekaniskt alfabet som inkluderade bl.a. kugghjulet, vindspelet, rullagret och stålfjädern. Tanken var att modellerna skulle användas i undervisning på den ingenjörsskola Polhem inrättade 1697, Laboratorium mechanicum. Man tänkte sig att man skulle kunna bygga kedjor av lösningar som sedan kunde kombineras på olika sätt med olika resultat (=maskiner).

Några av modellerna finns kvar och kan beskådas på Tekniska museet (läs mer här).

Morse

Morsealfabetet är bekant för de flesta även om det inte är lika vanligt förekommande nu som på den gamla telegrafitiden. Morsekod skickas generellt sett som ljud- eller ljussignal. Själva morsealfabetet hittar du här.

En kanske mer oväntad användning av morsekoden är som hjälpmedel för människor med skador som gör att de har svårt att röra sig eller prata. Så länge man har någon möjlighet att exempelvis blinka eller krama en hand så kan man signalera och därmed också kommunicera.

Stenografi

Stenografi är skrift med specialtecken för att snabbt och tydligt kunna anteckna – dels genom att tecknen är förenklade och anpassade för att skrivas snabbt, dels för att man använder förkortningar. Med träning kan man stenografera lika fort som någon talar.

För att fungera bra måste ett stenografialfabet vara utvecklat för det språk det ska användas för, och därför ser tecknen olika ut i olika länder. I Sverige använder vi Melins system som konstruerades av Olof Werling Melin och publicerades 1898. Melin baserade sitt system på en mycket omfattande undersökning av ljudens frekvens i svenskan.