Tankar kring den färdiga översättningen? Så här ger du rätt feedback!

Tankar kring den färdiga översättningen? Så här ger du rätt feedback!

Att få feedback är väldigt viktigt för att man ska kunna ändra sitt arbetssätt eller förbättra sitt resultat. Ändå upplevs det ofta som svårt att både ge och ta emot feedback. Varför – och vad har tårtor med det hela att göra?

Publicerad 2017-07-19

Beröm uppmuntrar och kritik svider

Efter en lång karriär har nog de flesta vant sig vid att få många olika typer av kommentarer om sitt jobb. Själv har jag redan arbetat som översättare på heltid i 20 år och hunnit få både ris och ros på mina översättningar.

Här är några minnesvärda återkopplingar:

  • Har du verkligen översatt det här själv? Ett fantastiskt jobb av en icke modersmålstalare.
  • Det är fint att du försöker använda ett snyggt språk, men i de här patenttexterna skapar det bara problem.
  • Din översättning var bättre än den ursprungliga texten.
  • Här har det använts alldeles svåra ord.

Det är förstås självklart att det är kul att få positiv feedback, medan det gör ont att få kritik. Ändå är det just den konstruktiva återkopplingen som ger en möjlighet att lära sig saker och bli bättre. Varför är det då så oerhört svårt att ta emot sådan feedback? 

Översättare, precis som andra som på något sätt jobbar med att skriva, tar ibland kritisk feedback väldigt personligt. Man upplever att det är ens egen text och när den kritiseras är det som att någon ifrågasätter ens kompetens. Översättaren blir irriterad om kunden tolkar det som att översättaren har gjort fel när hon eller han med mottagaren i fokus till exempel har försökt komprimera texten, ändrat ordföljden i en mening eller lagt till ”extra” ord för att få till rätt stil.

På samma sätt kan den som har skrivit originaltexten bli irriterad på att översättaren ställer frågor för att hon eller han tycker att det svårt att greppa texten eller för att den är för byråkratisk. Ändå har båda samma mål: att skapa en smidig text som passar för ändamålet.

Viktigt att ge även feedback med stil

Sättet som man ger feedback på har stor betydelse. En torr och nedsättande kommentar, som ”Översättningen är dålig, kan ni ändra den, tack” skapar irritation och gör att man hamnar i försvarsposition, medan ett mer preciserande ”I övrigt ok, men kan ni kolla att termerna är konsekventa” säger direkt vilket område det är som behöver förbättras.

Ett svartvitt tankesätt om att ”det här är rätt och det här är fel” leder till mindre konstruktiv feedback, eftersom det i översättningsvärlden är väldigt ovanligt att det bara finns en korrekt lösning. Det kan man faktiskt testa: Om du ger samma text till fem översättare, så kommer du nämligen få tillbaka fem olika slutresultat. 

Feedback från kunder är jätteviktigt för oss översättare. Vi uppskattar särskilt specifik feedback, där kunderna berättar vad de var nöjda med och vad som kan förbättras. Använde jag lämplig terminologi, hade jag rätt ordval och stil, ska jag i fortsättningen använda en enklare meningsbyggnad som passar en viss målgrupp bättre? För att skapa den översättning som passar respektive målgrupp bäst krävs samarbete. 

En tårta kanske skulle sitta fint?

Ett konstruktivt förhållningssätt ger bättre resultat, både i arbetslivet och på fritiden. Genom att ge motparten en möjlighet att ändra sina tillvägagångssätt och hitta nya lösningar kan man skapa en bra grund för ett givande samarbete och goda resultat.

När man ger feedback fungerar den så kallade tårtmodellen väldigt bra. Det översta lagret i tårtan är beröm eller positiv feedback, det mittersta lagret består av konstruktiv kritik och det understa lagret är en fråga eller en kommentar.

Ett praktiskt exempel utanför arbetet: Du kommer hem trött från jobbet, släpar in dina matkassar i köket, och ser att det står ett diskberg på diskbänken och väntar. Istället för att få ett vredesutbrott använder du tårtmodellen och konstaterar för dina familjemedlemmar: ”Vad kul det var att komma hem och se att hallen var så välstädad och att det inte låg skor och ryggsäckar överallt. Men nu blir jag lite irriterad över det här diskberget i köket. Hur kan vi sköta det här i framtiden?”. Efter ett snabbt möte kommer ni överens om ett diskschema och alla är nöjda.  

Så nästa gång när du vill ge svidande kritik på arbetet eller hemma: ta ett djupt andetag, räkna till fem och tänk på en tårta.

Senaste bloggposter