Flerspråkighet gör dig smartare, friskare och mer attraktiv

Flerspråkighet gör dig smartare, friskare och mer attraktiv

Det är sedan länge ett erkänt faktum att flerspråkighet ger många fördelar. De positiva effekterna syns ända från barnsben och hela vägen genom livet.

Publicerad 2014-08-18

Bättre arbetsminne och större flexibilitet

Fördelarna som flerspråkighet ger syns redan hos barn: flerspråkiga barn har lättare att hantera distraktioner och fokusera på olika saker samtidigt, vilket ger bättre resultat vid kreativa utmaningar som problemlösning eller matematiska uppgifter. Det har även visat sig att flerspråkiga barns arbetsminne är bättre, vilket betyder att de har lättare att hålla olika uppgifter i huvudet under tiden som de arbetar på att lösa dem.

Språkinlärning = effektiv hjärngympa

Forskare från Lunds universitet jämförde för några år sedan studenter från försvarets tolkutbildning, som lär sig ett nytt språk på tretton månader, med teknikstudenter från Umeå universitet. Genom MR-undersökningar kunde forskarna visa att efter tre månaders studier hade ingen förändring skett i hjärnan hos de teknikstuderande, medan språkstudenterna uppvisade en tillväxt inte bara i hjärnans cortex, där vårt intellekt och abstrakta språk finns, utan även i hippocampus, som styr inlärning av nya saker. Denna utveckling tror man håller språkstudenternas hjärnor friskare och mer alerta senare i livet. 

En frisk hjärna – längre  

När man har jämfört äldre flerspråkiga patienter med Alzheimers sjukdom med enspråkiga patienter med lindrigare hjärnskador än Alzheimers, så har de flerspråkiga patienterna uppvisat samma kognitiva förmåga som de enspråkiga. Det betyder alltså att de flerspråkiga patienternas kognitiva funktioner försämrades i långsammare takt. Flera olika studier har dessutom visat att flerspråkighet även minskar risken för demens.

Grädden på moset

För ett par år sedan gjorde en lokaltidning i Stockholm en undersökning som visade att läsarna placerade flerspråkighet på topp 3-listan över attraktiva egenskaper hos potentiella partner. Kanske kan språkkunskaperna alltså även ha en gynnsam effekt i vår jakt på en livskamrat/ett romantiskt intresse. Om inte annat så torde i alla fall utbudet öka ju fler vi kan kommunicera med …

Sätt igång att träna hjärnan, du med!

Hjärnan är organisk och påverkbar livet igenom, och att lära sig ett nytt språk är ett både kul och nyttigt sätt att hålla hjärnan i form. Varför inte passa på att utveckla dig både personligt och professionellt genom att lära dig ett nytt språk, kanske med inriktning på ditt yrkesområde?

Läs mer om exemplen ovan och andra fördelar med flerspråkighet:

http://ec.europa.eu/languages/documents/publications/learn_sv.pdf

http://spraktidningen.se/artiklar/2013/04/extra-allt-darfor-ar-flersprakiga-friskare-och-smartare

http://www.businessinsider.com/language-learning-makes-for-bigger-brains-2012-10