Fyra kategorier inom översättning

Fyra kategorier inom översättning

Semantix får vi in mängder med olika texter för översättning, och våra kunder består av allt från privatpersoner till multinationella företag. Översättningar skulle grovt kunna delas in i fyra underkategorier: översättning av facktexter, översättning av officiella dokument, medieöversättning och skönlitterär översättning. Vi som arbetar som översättare på Semantix översätter framför allt sådant som hamnar under punkt 1 eller 2.

Publicerad 2014-09-01

1. Översättning av facktexter

Detta är den bredaste kategorin. En facköversättare kan vara antingen specialiserad eller allmän, och texterna kan bestå av allt från bruksanvisningar till medicintekniska instruktioner, samt allt som hamnar där emellan: kontrakt, avtal, tidningsartiklar eller avhandlingar om konst. 

Många facköversättare är specialiserade på ett eller flera områden, till exempel juridik eller medicin. Det är inte ovanligt att till exempel en medicinsk översättare har en bakgrund inom området – kanske har man tidigare arbetat som sjuksköterska eller läkare. 

När privata företag skickar in facktexter för översättning, kan det handla om allt från pressmeddelanden, produkttexter och programvarutexter till webböversättningar för stora, multinationella webbplatser. Från myndigheter kommer det mycket domar från domstolar, sjukintyg och betyg (se även punkt 2).

2. Översättning av officiella dokument

Översättningar av officiella dokument görs av en auktoriserad översättare, en så kallad auktoriserad translator. En auktoriserad translator har i Sverige blivit godkänd för översättning av officiella dokument till eller från svenska genom ett prov hos Kammarkollegiet. Translatorn har en personlig stämpel som översättningen stämplas med. Det ger det översatta dokumentet giltighet hos till exempel utländska myndigheter. I Sverige finns för tillfället nästan 400 registrerade auktoriserade translatorer inom ett trettiotal olika språkpar. Alla länder har egna regler för auktoriserade översättningar och auktorisation av översättare, så det kan vara bra att kontrollera vilka krav som gäller om du behöver en auktoriserad översättning. 

Vid översättning av officiella dokument rör det sig ofta om domar, läkarintyg, försäkringsbeslut eller skilsmässohandlingar, och det är vanligt att dokumenten översätts från något av Sveriges invandrar- eller minoritetsspråk.

3. Medieöversättning

En medieöversättare, eller undertextare, översätter inte text utan talat språk. Undertextaren översätter allt det som sägs i filmer, tv-serier och på tv-nyheterna. Här måste översättaren vara duktig på att sammanfatta mycket information på ett litet utrymme eftersom textutrymmet är mycket begränsat – redigering av texten är alltså minst lika viktigt som själva översättningen. Till medieöversättning hör även översättning av till exempel dataspel. Det finns översättningsbyråer som är specialiserade på det här området.

4. Litterär översättning

Till litterär översättning räknas till exempel översättning av romaner, fackprosa, teatermanus och poesi. En litterär översättare behöver ha god insikt i källspråkets kulturella bakgrund och utveckling, eftersom olika typer av skönlitterär text ofta innehåller kulturella anspelningar, ordlekar, slang och referenser till andra verk. Dessutom spelar rytm och stil en ännu viktigare roll i den litterära texten, och översättningsarbetet kan mer liknas vid ett konsthantverk. Beroende på temat i texten kan även en litterär översättare råka ut för till exempel termer inom något fackområde.