Hen, översättarens effektiva arbetskamrat

Hen, översättarens effektiva arbetskamrat

Få ord är väl så omstridda i svensk språkhistoria som det personliga pronomenet hen. Man må tycka om det eller inte, använda eller undvika det, omfamna eller ignorera det, men det är ett välkommet tillskott till många översättares vokabulär av den enkla anledningen att det är ett effektivt litet ord.

Publicerad 2016-02-08

Medelålders men med ny karriär

Redan 1966 förslog skribenten Rolf Dunås i Upsala Nya Tidning ett nytt personligt pronomen – ett könsneutralt pronomen som helt enkelt skulle användas när man inte visste könet på den person man skrev eller pratade om. Dunås föreslog att hen skulle kunna användas som personligt pronomen istället för uttryck som hon eller hanvederbörande eller en upprepning som i när teknikern ska reparera måste teknikern först montera bort … . Böjningsmodellen är hen (subjekt), hen (rekommenderat) eller henom (objekt) och hens (genitiv).

Dunås förslag anammades i mycket begränsad utsträckning även om lingvisten Hans Karlgren återigen tog upp idén i språkspalten i Svenska Dagbladet 1994. Ordet hen levde en mer eller mindre undanskymd tillvaro fram till ca 2013 då såväl debatt som användning tog fart. Debatten kom i stor utsträckning att handla om genus- och jämställdhetsfrågor, och den gjorde hen till en kändis på många sätt. En positiv sak som uppmärksamheten gav var just att användandet ökade, bland annat hos oss som arbetar med text och upplevde fördelarna med ett så kort och behändigt uttryck.

Elegant och utrymmeseffektivt med språklig symmetri

För översättare i allmänhet handlar användandet i första hand kanske inte om politik eller ideologi (även om översättare självklart också har åsikter), utan om en elegant lösning på ett mycket vanligt översättningsproblem – utrymme. Det kanske inte är allom känt men väldigt ofta finns det utrymmesrestriktioner när man översätter texter, om det så är utrymmet i ett textblock för undertexten till en film, ett exakt antal sidor i en handbok eller en popup-ruta i en programvara.

En annan stor fördel för oss textarbetare är att vi nu har fått en symmetri i uttryck där man ofta har tre valmöjligheter: ett neutralt, ett kvinnligt och ett manligt ord. Jämför med förälder/mamma/pappa och barn/flicka/pojkeHen/hon/han följer samma mönster där vi tidigare var bundna av bara hon/han, vilket var begränsande.

Av samma anledning önskar jag, efter att ha bott en tid i Norge, att vi borde importera ordet besteföräldrar från norskan eftersom det kompletterar morföräldrar/farföräldrar, och om man inte vet på vems sida så är besteföräldrar så mycket smidigare än svenskans konstruktion mor- och farföräldrar.

Godkänt för Alfapet

Oavsett så är nog hen här för att stanna. Det blir vanligare och vanligare och allt mer accepterat. Svenska Akademien tog med det i Svenska Akademiens ordlista (SAOL) i den fjortonde upplagan som utkom i april 2015, vilket för många gör det "godkänt" att använda i Alfapet.