Hitta rätt term i EU:s terminologidatabas

Hitta rätt term i EU:s terminologidatabas

En översättare använder dagligen olika typer av ordlistor, terminologidatabaser och andra verktyg för att få hjälp med specialterminologi inom olika områden, men faktum är att vi är många som skulle ha nytta av dessa verktyg även i vårt arbete. Många av oss skriver eller läser ibland saker vi inte är experter på, eller läser på språk vi inte behärskar lika bra som vårt modersmål. Då kan en terminologidatabas komma väl till användning.

Publicerad 2014-04-14

IATE – en användbar terminologidatabas

En termdatabas som är stor och tillgänglig för allmänheten är IATE. Förkortningen står för InterActive Terminology for Europe och är EU:s egen terminologidatabas. IATE används inom EU:s egna institutioner och organ för att skapa gemensam terminologi, men finns också tillgänglig som ett öppet referensmaterial för alla som vill använda det.

Man började skapa IATE år 1999 och den har använts sedan 2004, men den utökas kontinuerligt med fler termer och språk. I dag finns ett antal tidigare material inkorporerade, exempelvis Eurodicatom, TIS, Euterpe, Euroterms och CDCTERM.

1,4 miljoner termer och 25 språk

I dagsläget innehåller IATE någonstans runt 1,4 miljoner poster och hanterar 25 EU-språk. Det är med andra ord ett mycket omfattande material man får tillgång till. Alla termer finns inte på alla språk ännu, men med sina 1,4 miljoner poster inom EU:s alla områden så är IATE en mycket användbar resurs.

Branscher och ämnesområden

Man kan slå upp så vitt skilda termer som farmakokinetik, sektoranpassningslån, kärnkraftssäkerhet, markvärdeskarta och elektrolytisk dissociation. Huvudområdena är i dag följande:

 • Politik
 • Internationella förbindelser
 • Europeiska Unionen
 • Lag och rätt
 • Ekonomi
 • Handel och affärsverksamhet
 • Finanser
 • Sociala frågor
 • Utbildning och kommunikation
 • Vetenskap
 • Företag och konkurrens
 • Sysselsättning och arbete
 • Transport
 • Miljö
 • Jordbruk, skogsbruk och fiske
 • Jordbrukslivsmedelsindustri
 • Produktion, teknik och forskning
 • Energi
 • Industri
 • Geografi
 • Internationella organisationer.

Mer information

Vill du läsa mer om IATE finns det en svensk informationsbroschyr här.

Sammanfattningsvis

Känner du någon gång att du inte riktigt kommer på det där ordet på franska eller engelska eller läser du en text med en ny ordvändning som du inte känner till? Då kan du alltid se om termen finns i IATE – det finns en stor chans att den gör det.