Hur använder man semikolon?

Hur använder man semikolon?

En kompis sa till mig en gång att semikolonet är skiljetecknet som alla älskar men ingen vet hur man använder. Det ligger nånting i det. För trots att detta skiljetecken är populärt finns det stora oklarheter kring när det verkligen ska användas. Vad har man egentligen semikolon till? När ska det användas? Och när ska det inte användas?

Publicerad 2018-03-16

Semikolonet är omtyckt

I mitt arbete som språkkonsult granskar jag en hel del texter, och har märkt att många verkar ha en förkärlek till just semikolonet. Dess popularitet är ingen hemlighet – faktum är att skiljetecknet är så populärt att det fått en egen dag, den 6 februari. Och i en undersökning bland Språktidningens läsare hade de flesta läsarna semikolonet som favoritskiljetecken där det fick hela 23 % av rösterna.

Men samtidigt som populariteten är obestridd så är okunskapen om hur det ska användas stor. En undersökning  som gjordes bland svenska gymnasieelever nyligen visade till exempel att det är många som säger sig veta hur semikolon ska användas, men vid praktiska test visade det sig att de allra flesta faktiskt gjorde fel.

 

Varför vet vi inte hur det används?

Majoriteten av våra skiljetecken vållar inte vana skribenter några större problem, men semikolonet verkar kunna få även den mest nitiska språknörd på fall. Hur kommer det sig? Jo, det finns det faktiskt en teori om. När skrivmaskinanvändandet härskade i Sverige krävdes det hela 3 tangenttryckningar för att få fram ett semikolon, och det sägs att många på grund av detta extraarbete skippade att använda tecknet. Och ju färre texter som läsare såg det i, desto sämre ska gemene mans kunskap ha blivit om det.

Hur ska semikolon användas?

Det ligger säkert en del i skrivmaskinsteorin, men jag tror också att det är lite svårt att greppa konceptet med semikolon. Det allmänna rådet brukar vara att man får använda semikolon när man tycker att det passar och att det är ”starkare än komma, men svagare än punkt”. Det här rådet är lite luddigt att ta till sig för de flesta.

Tänk istället att semikolonet fungerar som ett bindeord mellan två satser.

Det kan till exempel ersätta för eller och visa ett orsakssamband mellan satser:

  • Jag orkar inte tälta i skogen; det är jag för gammal för.
  • Korsordet blev bara svårare och svårare; nästa dag gav jag upp

Det kan också ersätta utan eller men och visa att satser säger emot varandra:

  • Jenny ville inte ha någon katt; hon var mer av en hundmänniska.

Den tredje möjligheten är att semikolonet ersätter och eller medan för att visa att satser händer samtidigt:

  • Jag plockade på mig grönsaker; i andra änden av affären letade Tommy efter sambal oelek.

Gemensamt för alla dessa exempel är alltså att semikolonet fungerar som ett bindeord mellan satserna.

När ska semikolon inte användas?

Som du märker finns det en massa tillfällen där det går utmärkt att använda semikolon. Men jag vill ändå ta upp ett vanligt tillfälle där semikolon ofta används där det inte ska användas, nämligen vid uppräkningar, exempel och preciseringar. Där ska istället vanligt kolon användas.

Använd inte semikolon här:

Jag önskar dig tre saker; tro, hopp och kärlek.

Skriv istället:

Jag önskar dig tre saker: tro, hopp och kärlek.

Semikolon kan dock användas mellan led i uppräkningar, men den typen av uppräkningar är ganska ovanliga. Förhoppningsvis känner du dig lite säkrare på när du kan använda semikolonet nu. Använd det gärna; det är ett vackert tecken.

Pst! Vill du veta mer om skiljetecken? Köp Språkrådets ypperliga bok Svenska skrivregler. Där finns allt du behöver veta.

Senaste bloggposter