Hur många kan läsa ditt onlinematerial?

Hur många kan läsa ditt onlinematerial?

Idag använder hälften av världens befolkning internet.* Denna ökande globalisering börjar göra det omöjligt för verksamheter att ignorera det värde som översatt material kan tillföra. Och varför skulle man ignorera det, med tanke på alla nya marknader som finns där ute?

Publicerad 2018-04-18

Först på bollen vinner

Omfattande infrastrukturutvecklingar runt om i världen, ökad internationell handel med avlägsna regioner, nya statliga initiativ i många länder samt billigare internetåtkomst har alla bidragit till den senaste tidens tillväxt. Samhällen som tidigare var isolerade från den globala marknaden är nu plötsligt inom räckhåll.

 

Aldrig förr har det varit så viktigt att agera snabbt! Och den som är först på bollen har chans att skaffa marknadsandelar före konkurrenterna.

 

Det enda du behöver göra är att översätta dina texter.

Värdet av översatt material

 

Det kommer säkert inte som en överraskning att du inte når den allra största delen av dagens globala digitala publik på ditt eget språk.

 

Men även om kunderna faktiskt förstår det språk som används på din webbplats är det så att köpbenägenheten ökar med 25 % om informationen finns på kundens eget språk.

 

Vilka är de största digitala språken?

Enligt CSA Research finns det för närvarande ”mätbar ekonomisk potential på 139 språk”. Vilket innebär en hel del outnyttjade möjligheter. Därför får du här en topp tio-lista över de största språken hos nätanvändare. 

Professionell översättning är viktigt

 

Naturligtvis ska allt material – såväl digitalt som tryckt – översättas och lokaliseras professionellt. Ditt varumärke måste framträda på ett konsekvent sätt oavsett vilket språk det publiceras på.

 

Semantix har levererat professionella språktjänster i nästan 50 år nu, och vi utvecklas ständigt med samtiden genom att växa och förbättras.

 

Vi översätter numera till alla språk, och våra 350 fast anställda och vårt nätverk på över 7 500 språkexperter har som enda uppgift att säkerställa perfekt kvalitet och konsekvens på varenda liten del av ditt språkmaterial.

 

* 3,74 miljarder människor kommer använda internet 2017. Källa: CSA Research.

Senaste bloggposter