Hur översätter jag texter i ett PIM-system?

Hur översätter man texter i ett PIM-system?

Fördelen med PIM-system är att du kan hantera all produktinformation i en enda central databas och att företaget sparar både tid och pengar. Det vet kunderna jag talar med. Men jag får ofta frågan om hur det fungerar när man ska översätta texter i ett PIM-system. 

Publicerad 2017-04-27

Det finns flera sätt att översätta texter i PIM-system på. Det allra mest tidsödande är att klippa och klistra texterna ut och in i systemet. Ett annat sätt är att låta den systemansvariga exportera texterna ut ur systemet och skicka dem till oss. Sen finns det ett sätt till som jag vill berätta mer om och det är att man använder sig av en integrerad lösning i InRiverPIM.

Vad är Semantix AutoConnect?

AutoConnect är helt integrerad i inRiver PIM och ger dig möjlighet att enkelt bestämma vad som ska översättas och låter AutoConnect och Semantix sköta resten.

Vilka fördelar har Semantix AutoConnect för mig som arbetar i PIM-system?

AutoConnect har fördelen att du kan lansera nya produkter snabbare, och på alla marknader samtidigt i och med att du kan översätta och publicera produkterna på flera språk samtidigt. Med AutoConnect slipper du klippa och klistra eller manuellt exportera produkttexter för översättning.

Hur mycket tid kan jag spara om jag använder Semantix AutoConnect?

Du sparar all den tid du och dina kollegor tidigare lade på administrationen av översättningar.

Kan man lägga upp fler språk samtidigt i systemet med hjälp av Semantix AutoConnect?

När du ska lansera en eller flera produkter i flera länder använder du Semantix AutoConnect för att automatisera översättningen av dina texter till alla språk som dina målgrupper talar. Resultatet blir lansering samtidigt i alla länder på alla språken. Visste att dina affärer ökar med 25 % om kommunikationen förs på målgruppens eget språk?

Kan jag ha direktkontakt med översättaren i Semantix AutoConnect?

Ja, i den mån att du kan ge feedback till översättaren på en genomförd översättning.

Nu när du har fått svar på några frågor om översättningar och PIM-system så är det enda som återstår att du kontaktar mig om du är intresserad av att snabbt nå ROI. Ring mig på 0737-30 39 69 eller mejla tobias.krantz@semantix.se.

Tills vi ses igen

Tobias

Vill du översätta dina texter?

Senaste bloggposter