Hur ser din önskelista ut när du beställer språktjänster?

Hur ser din önskelista ut när du beställer språktjänster?

Beställare av de flesta tjänster, inklusive språktjänster, har ofta en önskelista med hög kvalitet, snabb leverans och lågt pris. Existerar det? Definitivt, det kan det göra!

Publicerad 2017-03-27

Den konsument som önskar samtliga dessa ingredienser i beställningen kan emellanåt ha, låt oss säga turen, att hitta allt detta hos en leverantör. Är du dock en beställare som med säkerhet, 100 gånger av 100, vill ha en tjänst utförd med minutiös förberedelse, kärlek och omvårdnad i varje steg, ett gediget professionellt hantverk, och – när det gäller översättningar – träffsäkra och anpassade formuleringar, så behöver vågskålen med kvalitet ofta vägas tyngre än prislappen, eller åtminstone lika mycket. Den (om möjligt) uttjatade klyschan ”du får det du betalar för” är gångbar även år 2017. Det du som beställare behöver fundera kring är just vilken nivå du vill ha, och således betalar för.

Upphandla olika nivåer

Låt oss föreställa oss ett framgångsrikt företag som vi kallar WeHaveDifferentNeeds (fortsättningsvis WHDN för enkelhetens skull). WHDN består, som 9 av 10 företag med språkbehov, av avdelningar med vitt skilda behov. Då menar jag inte avdelningarnas behov kring ökad försäljning (säljavdelningen), KPI:er (management) eller medarbetarnöjdhet (HR). Nej, snarare på hur kvalitetsnivån på de texter som hanteras kan eller bör variera. Sara som dagligen kommunicerar via en chattfunktion med ingenjörer i Sydamerika har ett skriande behov av att (bara) förstå vad kollegorna skriver, Kalle på marknadsavdelningen kräver fina, precisa och masserade texter till sina copy-kampanjer i Asien (anpassat budskap är nyckeln), och Hanna som är IR-chef prioriterar att de rapporter hon hanterar inte bara är korrekta, utan även att siffrorna och lokala valutor stämmer till 100 % oavsett om dokumentet är på finska eller spanska.

Kontinuerlig utvärdering

År 2015 instiftades Anbudspriset av Semantix. Det delades första gången ut vid Almegas upphandlingsdag, och stolt vinnare blev Therése Westerlund på Regeringskansliet. Det som särskilde deras upphandling gällande översättningstjänster var att utvärderingen enbart baserades på kvalitet. Priset var självklart väl avvägt, och kombinerades med en uppföljningsmetod som möjliggjorde för Therése och hennes kollegor att ändra rankningen på leverantörerna under hela kontraktsperioden. Tillvägagångssättet bäddade för en hög kvalitetsnivå med nöjda beställare där trygghet fick fokus, samtidigt som man hade full kontroll över utgifterna kopplade till översättningarna. Detta tillvägagångssätt för även med sig att risken för leverantörsotrohet minskar i och med att man känner sig trygg med sin existerande lösning. Win-win för bägge parter!     

Mina tips inför kommande upphandling

Skulle företaget WHDN höra av sig idag för att bolla upplägg inför en kommande upphandling av översättningar skulle jag kommunicera följande korta, koncisa men ack så viktiga råd:

1) Gör en detaljerad analys av vad Sara, Kalle, Hanna och alla andra på WHDN har för behov innan underlaget sätts ihop.

2) Avsätt en dag eller två för att sätta er in i översättningsvärlden, eller vänd er till en expert för att få tips från coachen. Genom att lära sig branschen ökar potentialen att ställa rätt frågor vilket underlättar urvalet.

3) Fundera på vilka kriterier som är viktigast för er. Visst kan snabbhet, lågt pris och hög kvalitet efterfrågas, men det kommer vara svårt att uppnå samtliga önskemål 10 av 10 gånger.

4) Planera även vad som händer efter att upphandlingen är genomförd. Hur får vi samtliga beställare att nyttja den nya leverantören? Hur kommuniceras det ut och vad kan vi erbjuda för incitament för att använda utvald leverantör?

När dessa punkter har bockats av kan jag utlova att ni inte bara ses som kung/drottning i beställarledet, ni får även en leverantör som automagiskt vill ert bästa gällande kvalitet, leverans och pris i översättningsprocessen. Grattis!   

Senaste bloggposter