När innehållet i texterna är livsavgörande

När innehållet i texterna är livsavgörande

När innehållet i texterna som ska översättas är livsavgörande är det otroligt viktigt att allt blir rätt. Våra kunder på medicinföretag är experter på sina termer. Det måste de vara. Det är så mycket som står på spel när det gäller läkemedel.

Publicerad 2016-10-10

Läkemedelsbranschen ställer höga krav på översättningar. Allt måste vara exakt och korrekt annars kan patienten ta skada. Vad gör då medicinföretagen för att texterna ska hållas korrekta och konsekventa? Många använder sig av terminologidatabaser som de förser oss med, och det blir mer och mer vanligt att vi jobbar med våra kunder i språkhanteringssystem. 

Vad är då en termdatabas?

En termdatabas är en lista med ord som är typiska för ett företag. Sättet på vilket företaget benämner produkter, tjänster eller den egna branschens uttryck. Allt det här tillsammans utgör företagets terminologi. När termlistan lagras som en databas hos oss kopplas terminologidatabasen ihop med våra CAT-verktyg (computer aided translation tool) och med företagets texter, och översättaren får tillgång till termerna via sitt arbetsverktyg. När en terminologidatabas används kan man vara säker på att rätt ord och benämningar har använts i översättningen och att översättningen blir konsekvent oavsett vem som översätter.

Hur arbetar man i ett språkhanteringssystem?

För att information ska fungera i de länder där företaget säljer sina produkter behöver man all information på det lokala språket. I ett språkhanteringssystem hanterar man översättningar och företagets terminologi samt översättningsminnen så att all information på alla språk är uppdaterad, korrekt och konsekvent. Översättningsbyrån kopplas ihop med systemet och allt arbete sker i realtid.  Systemet fungerar som spindeln i nätet och uppdateras i realtid allteftersom produkterna och marknaderna blir fler och företaget växer.

Vilka på företaget är inblandade?

Det är svårt att säga vilka personer på ett företag som hanterar språk och dokumentation, eftersom det kan skilja mycket mellan olika företag.  Men man kan generellt säga att alla som hanterar dokumentation på företaget är inblandade på ett eller annat sätt. Oftast är det marknads-, produkt- och informationsavdelningen som är inblandade.

Vilka är fördelarna med språkhantering?

Fler och fler av våra kunder kan skriva under på att fördelarna med att arbeta i ett språkhanteringssystem är många. De riktigt stora är att man sparar tid, får översikt och kontroll. Och det gör förstås att företaget sparar pengar. Det blir också mycket lättare att lägga till fler språk och hålla informationen konsekvent allt eftersom produkterna blir fler.