Kan en översättningsbyrå fungera som tillväxtpartner?

Kan en översättningsbyrå fungera som tillväxtpartner?

Hur får du ett företag att lyckas på internationella marknader? Först av allt bör du ha en tydlig språkstrategi både för de nuvarande marknaderna och för de marknader du vill slå dig in på. Företaget Lindström använder samma översättningsbyrå för att nå sina mål.

Publicerad 2017-07-31

För att det man vill säga ska komma fram på rätt sätt måste man kommunicera med kunder och samarbetspartner på deras eget språk. Företaget Lindström, som erbjuder sina tjänster i 24 länder, har tagit till sig den här idén, och företaget växer i rasande fart.

Lindström är ett av de ledande textilserviceföretagen i Europa och Asien och har nästan 170 års erfarenhet från branschen. Som snabbt växande internationellt företag är deras mål att expandera geografiskt och öka sina marknadsandelar. För närvarande erbjuder Lindström redan tjänster i anslutning till arbetskläder i 24 länder i Europa och Asien, och tjänster i anslutning till mattor till fler än 10 europeiska länder.

Språk utifrån målmarknaden 

- Att använda språket som talas på målmarknaden i kommunikationen är en förutsättning för verksamheten. Särskilt när det handlar om ganska abstrakta tjänster, säger Lindströms marketing designer Helena Kujanpää.

Lokal närvaro är en viktig del av Lindströms verksamhet.

- Det är säkrast att ge olika typer av instruktioner på det lokala språket. På så sätt kan vi säkerställa att budskapet förstås på rätt sätt. Material som har producerats på det egna språket effektiviserar också det lokala försäljningsarbetet, förtydligar Helena.

Kommunikationstjänster på flera språk från en partner

Lindström har samarbetat med Semantix i ett års tid. Material i form av broschyrer, pressreleaser, bruksanvisningar, utbildningsmaterial och redovisningsrapporter har översatts till hela 20 olika språk. Tidigare lät Lindström göra översättningarna separat i respektive land. Vad är poängen med att bara använda en översättningsbyrå för alla tjänster nu?

- Den största fördelen för oss är att det skapas en enhetlighet. Den termbank som har skapats för oss är en fantastisk lösning, eftersom det tack vare den konsekvent används rätt terminologi i det översatta materialet, oavsett vem som översätter det.

Helena tycker att det finns en påtaglig fördel för internationella företag med att använda en samarbetspartner för flerspråkig kommunikation.

- Översättningsbyrån är en viktig samarbetspartner för oss för att nå internationell tillväxt. Att samarbeta med bara en partner gör beställningsprocessen enklare och snabbare. Tack vare översättningsminnen och termdatabaser får vi i fortsättningen högkvalitativa översättningar snabbare och till en lägre kostnad, sammanfattar hon.

Få en offert direkt på din översättning

Senaste bloggposter