Konsekvens är viktigt – 41 % av kunderna tycker till och med att det är allra viktigast

Alla företag och verksamheter är beroende av hur deras kunder uppfattar dem – det är vi väl eniga om. Vad är det då kunderna uppfattar och varför? Generellt sett är det allt det du själv basunerar ut, vilket snabbt leder till nästa fråga: Hur stor kontroll har du över hur andra uppfattar ditt företag, dina tjänster och ditt varumärke? På alla kontaktytor? Och hur kan du få de där 41 % på din sida?

Publicerad 2017-02-20

Konsekventa företag är upp till 20 % mer värda

Software Advice har gjort en undersökning som pekar på att 41 % av kunderna anser att konsekvens är det allra viktigaste kriteriet som de bedömer företag utifrån. Forskning från Brandworkz styrker detta – de har sett att varumärken som är konsekventa i sin framställning är värda upp till 20 % mer än andra företag!

Självklart pratar vi om god konsekvens här: när företag på ett framgångsrikt sätt lyckas presentera sig och sitt varumärke på ett positivt, tilltalande och enhetligt sätt mot sina kunder, på alla kontaktytor och oavsett hur många skribenter, copywriters, fotografer, kundtjänster med flera som är involverade i arbetet. I slutänden ska kunden känna att alla representerar ett och samma företag med samma värdegrund.

Enhetlighet gör alltså skillnad – stor skillnad. Vem vill inte skapa en god kundupplevelse som i sin tur ger förtroende, ökad kundnöjdhet och ett gott rykte? Men faktum är att många företag inte är speciellt enhetliga och i stället riskerar att uppfattas som oprofessionella och otydliga. Enligt Acrolinx uppfyller inte 81 % av företag kriterierna för att göra ett bra jobb i det här avseendet.

Så hur gör man då?

Ja, det är många byggstenar involverade: samordning, riktlinjer som gäller oavsett gränssnitt eller kanal, grafisk profil, stilguider, enhetlig terminologi och allmän kunskap och samsyn, skulle jag säga. Vill du att alla dina kontaktytor utåt uppfattas som positivt enhetliga så måste ni enas om

  • vad företaget står för
  • hur ni vill kommunicera det.

Sen dokumenterar ni det och ser till att alla i företaget och alla som representerar företaget känner till och agerar utifrån det.

Vad har Semantix som översättningsbyrå med din konsekvens att göra?

Potentiellt en hel del faktiskt. Vi jobbar med språk och kulturell anpassning och en stor del av ditt varumärke består i hur du uttrycker dig när du talar om dig själv, ditt företag och era produkter. Vi kan direkt hjälpa till med att sätta ord på det du vill uttrycka och kan vara till stor nytta när ni behöver

  1. sammanställa stilguider, riktlinjer och terminologi
  2. implementera det ni kommit fram till på det material som redan finns på webben, i informationsmaterial, produktkataloger med mera
  3. ta fram nya enhetliga originaltexter som följer de riktlinjer ni fastställt
  4. översätta material till andra språk och säkerställa att ert varumärke även då uppfattas på samma positiva, konsekventa sätt.

Dessutom kan vi hjälpa till med kulturella anpassningar som kan behövas för att ni ska behålla er varumärkesimage även i andra kulturer och på andra språk. Använd oss gärna som bollplank redan när du börjar fundera på hur du vill göra ett bestående gott och konsekvent intryck med dina texter!

Här kan du läsa mer om terminologi och om hur viktigt det faktiskt är.

Språket påverkar ditt varumärke

Terminologi är viktigare än man tror!

Vi är alla terminologianvändare

När terminologi är en kritisk faktor

Terminologi = varumärke, kvalitet, tid och pengar