Konsten att hitta professionella, kvalificerade och konkurrenskraftiga leverantörer

Konsten att hitta professionella, kvalificerade och konkurrenskraftiga leverantörer

Den viktigaste arbetsuppgiften för oss som arbetar som leverantörsansvariga vid Semantix är att se till att alla våra projektledare har tillgång till översättare med rätt profil och rätt pris till aktuella projekt. Eftersom vi hanterar mer än 45 000 uppdrag per år, i nästan 700 unika språkkombinationer, är det ett stort antal översättare som vi samarbetar med.

Publicerad 2015-06-01

Vissa får uppdrag från oss flera gånger varje dag, medan vissa kanske bara hör ifrån oss någon enstaka gång per år. Det beror på vilka språkkombinationer och ämnesområden de erbjuder – och hur ofta dessa efterfrågas.

Win-win

Vi vill gärna ha ett win-win-samarbete med våra översättare. De som har efterfrågad kompetens och erbjuder konkurrenskraftiga priser vill vi kunna erbjuda stora volymer och smidiga arbetssätt. De översättare som är registrerade hos oss ska känna att samarbetet ger dem något, och att de inte bara är ett namn i en databas.

Certifierad rekryteringsprocess

Då och då har vi behov av att rekrytera fler översättare, t.ex. när vi får in en ny kund med stora volymer och nya ämnesområden, när vi vinner en upphandling, eller när en befintlig kund beslutar sig för att utvidga samarbetet eller har ett extra stort uppdrag. Eftersom vi är certifierade enligt ISO 9001:2008 har vi fastställda rutiner och processer för hur en rekrytering ska genomföras.

Rekryteringens olika steg

Behovsanalys och sökning

Det första vi gör när vi får ett rekryteringsuppdrag är att göra en behovsanalys för att fatta beslut om vi ska gå vidare med en rekrytering eller inte. Därefter gör vi en sökning bland alla de översättare som har anmält sitt intresse genom att registrera sig på vår webbplats. Hittar vi ingen med rätt profil där breddar vi vår sökning till bl.a. SFÖ (Sveriges Facköversättarförening) och motsvarande organisationer i andra länder, ProZ, TranslatorsCafé.com och andra översättarportaler. För vissa minoritetsspråk kan det krävas en hel del detektivarbete för att hitta potentiella översättare och vi får då ofta vända oss till olika organisationer och nätverk i lämpliga länder.

Uppfyller översättaren våra krav?

När vi har hittat intressanta kandidater undersöker vi om de uppfyller våra grundkrav och de specifika krav vi har vid just denna rekrytering. Om en ansökan innehåller ett välformulerat och välstrukturerat cv går det snabbt för oss att bilda oss en uppfattning om kvalifikationerna och välja vilka översättare vi är intresserade av att gå vidare med.

Dags att ta personlig kontakt

När vi har ett antal lämpliga kandidater tar vi personlig kontakt för att ta reda på om de är intresserade, bilda oss en uppfattning om personen bakom ansökan, diskutera priser och andra förutsättningar för samarbetet samt begära in den kompletterande information vi behöver (kontaktinformation till referenspersoner, information om översatta volymer etc.).

Provöversättning och utvärdering

När vi har stämt av med referenspersoner och kommit överens om priser och andra förutsättningar för samarbetet är det dags för översättaren att göra en provöversättning. Provöversättningen granskas sedan, ett granskningsprotokoll fylls i och därefter återkopplar vi till översättaren om hen är godkänd eller inte.

Avtal och introduktion

Slutligen tecknar vi samarbetsavtal och sekretessavtal samt informerar vår nya partner om Semantix rutiner och arbetssätt. Internt informerar vi om den nya rekryteringen, och efter en tid följer vi upp för att säkerställa att översättaren har fått en bra start hos oss och kommit igång med översättningsuppdrag.

Jobba som översättare

Senaste bloggposter