Kurdiska – inte bara ett språk

Kurdiska – inte bara ett språk

Jag heter Sofia Blomkvist och arbetar sedan några år tillbaka på Semantix, främst med distanstolkning. Jag förmedlar alltså tolkar dagligen via telefon till hela Sverige och delar av Norge. Jag och mina medarbetare förmedlar uppåt 10 000 uppdrag i veckan i alla möjliga språk och får ofta svara på frågor som rör just språk. Ett av dessa tänkte jag nu berätta lite mer om – kurdiskan. 

Publicerad 2015-02-16

Kurdistans historia

Kurdistan är ett bergsområde i gränslandet mellan nationalstaterna Turkiet, Irak, Iran samt till mindre del Syrien och Armenien. I detta område utgör kurderna den största folkgruppen – uppskattningsvis upp emot 35 miljoner människor. Kurderna är idag den största etniska gruppen i världen utan en egen statsbildning.

Historiskt sett har den här delen av världen ingått i många riken, bland annat det Osmanska, men inte i någon bestående egen kurdisk statsbildning i modern tid. Kurderna som folk är fortfarande splittrade.

Språkligt

I Kurdistan talas ett flertal dialekter, som skiljer sig både från region till region men också från folkgrupp till folkgrupp. Sydkurdiska (sorani) och nordkurdiska (kurmanji) är de största, men badinani, zaza, gorani och feyli är dialekter som förekommer. Det är i syd- och nordkurdiska som det oftast efterfrågas tolkar hos Semantix. Det kan också vara intressant att veta att kurderna är etniskt och språkligt besläktade med perserna i Iran och pashtunerna i Afghanistan. Vilket kanske är en orsakerna till att många av våra persiska tolkar här på Semantix även tolkar i sydkurdiska …

Om man tittar på de auktoriserade tolkar som Kammarkollegiet listar för de två olika språken kan man ganska snabbt konstatera att efterfrågan i Sverige i stort verkar bekräfta vår egen bild – sydkurdiska är den vanligare varianten. I Sverige finns det 36 sydkurdiska respektive 4 nordkurdiska tolkar med någon form av auktorisation. Av dessa jobbar en övervägande majoritet med oss.

Bra att veta

Om man till äventyrs skulle vilja skriva kurdiska kan det vara bra att veta att sydkurdiska (sorani) generellt sett skrivs med ett något anpassat arabiskt alfabet men numera även ibland med latinska bokstäver. Nordkurdiska (kurmanji) skrivs med latinskt alfabet och i vissa fall med kyrilliskt.

Avslutningsvis

Jag hoppas att jag, i och med detta, har rett ut en del av de frågetecken man kan tänkas ha om man ska boka en kurdisk tolk, eller om man bara är nyfiken!  :)

Senaste bloggposter