Lokalisering av visuellt innehåll – praktiska tips

I arbetet med att översätta ett material räcker det inte alltid med att lokalisera bara textinnehållet – även det visuella kan behöva lokaliseras. Här delar jag med mig av några praktiska tips på hur du kan hantera text som är relaterad till bilder och kontrollera att bildmaterialet är kulturellt gångbart.

Publicerad 2014-06-09

”Kulturalisering”

engelska pratar man ibland om ”kulturalisering” (culturalization) när man anpassar illustrationer och utformning efter en specifik kultur. Det man eftersträvar är att den som kommer i kontakt med materialet eller produkten ska känna igen sig på alla plan och ta till sig produkten eller materialet. Om du lyckas bra med den kulturella lokaliseringen känner sig läsaren engagerad av det du vill säga på ett helt annat sätt och det budskap du har går fram bättre. Det lönar sig sig att få målgruppen att förstå och känna igen sig.

För översättningsprojekt innebär lokalisering av visuellt innehåll att man tittar på illustrationer, läsriktining och hur tabeller och textflöde bäst utformas för just ditt material och dina målgrupper. Här kommer några korta, snabba tips.

Undvik text i bilder

Undvik text som ska översättas inuti själva bildmaterialet eftersom

 • det tar längre tid att översätta och därför blir dyrare
 • du får fler filer att hålla reda på (det totala antalet multiplicerat med antal språk)
 • alla program inte kan hantera alla språk och alfabet
 • hur man skriver skiljer sig åt mellan olika språk.
lokalisering_diagram

Inte ens siffror är säkra utan skiljer sig ibland åt, som i exemplet nedan.

arabiska_siffror

Lägg texter kopplade till bilder så här istället

Lösningen är att lägga texten utanför själva bildmaterialet. Det är ofta enklast att numrera delarna i bilden och sedan hänvisa till dem på olika sätt. Det är också viktigt att en eventuell bildrubrik ligger utanför själva bildfilen. Nedan ser du några exempel.

hund

Hundar

Hundar består av fyra delar:

 • huvud (1)
 • kropp (2)
 • svans (3)
 • ben (4)

Hundar
Hundar består av fyra delar: huvud (1), kropp (2), svans (3) och ben (4).

hund
1. huvud
2. kropp
3. svans
4. ben

Tänk på att kontrollera om bildmaterialet är kulturellt gångbart

Tilltalar bilderna verkligen alla dina målgrupper oavsett vilka de är och var de befinner sig? Är deras associationer lika naturliga överallt? Här följer några exempel på sådant som är viktigt att tänka på och som kan variera mellan olika kulturer:

 • händer och gester
 • målgruppen – män, kvinnor, flickor, pojkar, familjegrupper, grupper med vänner, arbetskamrater, chefer eller medarbetare?
 • klädsel
 • omgivningar och bakgrund
 • färger
 • symboler och ikoner.

Om illustrationen visar på ett händelseförlopp bör du dela upp den i de olika stegen eftersom det då blir enklare att anpassa efter läsriktning för olika språk. Tänk på det klassiska exemplet med läkemedelsföretaget som ville visa hur frisk man skulle bli av deras medicin, som i stället fick motsatt innebörd på språk med omvänd läsriktning.

glad_sur

Den här bildsekvensen får en olycklig vändning om man läser från höger till vänster i stället.