När terminologi är en kritisk faktor

När terminologi är en kritisk faktor

Genom att använda en enhetlig terminologi och på så sätt bli tydlig och koncis stärker man inte bara företagets profil och varumärke, man underlättar också för kunder och serviceenheter.

Publicerad 2014-10-27

Tänk efter själv – visst blir man tveksam när man läser dokumentation till en produkt och märker att det ibland står ”handtaget”, ibland ”spaken” och ibland ”vredet”? Menar de samma grej eller är det olika saker? Hur många samtal till supportavdelningar världen över beror på att användare inte förstår vad som menas i dokumentationen? Om man har tänkt igenom sin terminologi har man åtminstone minimerat en orsak till problemen.

Arbetar man dessutom aktivt med terminologi ger det fördelar, inte bara för verksamhetens skribenter och supportpersonal, utan även för översättarna. Tydligare och enhetligare originaltexter underlättar i översättningssteget. Om en översättare kan arbeta utifrån uppdragsgivarens redan godkända terminologi går översättningsarbetet snabbare och kvaliteten blir högre.

Dyrt

Ibland kan det kännas svårt att mäta vad man får för pengarna när man arbetar aktivt med sin terminologi. Man kan dock snabbt få en indikation på vad det kan kosta att inte göra det – fundera själv över vad en otydlig eller inkonsekvent terminologi i värsta fall kan orsaka i form av minskad försäljning, frustrerade kunder, högre tryck på supportavdelningar, apparatur och programvara som hanteras felaktigt, risk för skador, m.m. Man ska också komma ihåg att kostnaderna ökar ju större eller mer omfattande den dokumenterade produkten är – tänk häftapparat i ena änden av spektrumet och kärnkraftverk i den andra.

Liv eller död

För företag inom vissa branscher som teknik, medicinteknik, läkemedel m.fl. kan terminologi vara livsavgörande. Många av dessa företag arbetar därför i strikta kvalitetssystem för att under kontrollerade former säkra att de har en enhetlig och korrekt terminologi. Det kan gälla produkter som hjärt- och lungräddningsmaskiner, industrirobotar, turbiner och insulinpumpar. Ingen av oss välkomnar varianter på terminologi och konstnärlig frihet i handbokstexten när det gäller en dialysmaskin till exempel – vilka värden och inställningar som gäller när och vilka vred och knappar som ska vridas och knäppas på i vilket läge måste vara fullständigt tydligt för behandlingspersonalen, oavsett om de läser handboken i original eller översättning. Annars kan patienter dö eller skadas allvarligt.

Marginalerna på din sida

Det finns dock ingen anledning att misströsta – vi lever i en värld full av terminologi och det fungerar oftast ganska ok. Det beror ju på att terminologi bara är en av många komponenter som påverkar hur väl en produkt fungerar, men det är också en komponent du själv kan göra något åt. Vi är gärna med och hjälper till att samla ihop terminologi ni redan har på företaget eller skapar en rutin och process för terminologi om det är nytt för er.

Så varför inte se till att få ännu en marginal på din sida genom att ta tag i terminologin? Kontakta oss i dag!