Vilka språk ska jag översätta webbplatsen till?

Vilka språk ska jag översätta webbplatsen till?

Lika viktigt som det är att då och då se över företagets strategier, positionering och målgrupper är det att se över vilka språk ni använder online. Det kan nämligen vara helt avgörande för hur väl ni lyckas nå era tillväxtmål.

Publicerad 2014-03-10

När du vänder dig till en internationell publik online finns det flera aspekter som kan vara bra att tänka på. Här är 5 frågor du bör ställa dig:

 • Vilka språk kan den tilltänkta målgruppen tillgodogöra sig information på?
  Vilka språk kan den tilltänkta målgruppen?
 • Vilka språk känner de sig bekväma med?
 • Hur uppkopplade är de?
 • Hur söker de sin information?
 • Vilken typ av information och upplägg tilltalar dem?

Är du dessutom intresserad av att sälja produkter på nätet tillkommer ytterligare några frågor som kan vara till god hjälp:

 • Vilka språk står för det största antalet potentiella köpare?
 • Vilken köpkraft motsvarar dessa språk och dess läsare?
 • Vilka köpmönster kan man urskilja hos dessa läsare?
 • Vilka betalningsmönster har läsarna?
 • Bland de språk du identifierat, vilka växer i uppkoppling?

Common Sense Advisory pekar i sin rapport ”2013 WOW Benchmarks for 116 Economically Significant Digital Languages” på att man genom just 116 språk på nätet kan nå 2,4 miljarder människor som representerar en ekonomisk potential på 451 miljarder US$ (!). Nu känns kanske 116 språk som lite mycket men hur du väljer språk kan med andra ord spela en enorm roll: ” can’t understand –won’t buy”. Enligt CSA ökar köpbenägenheten med +25 % när mottagaren får ta del av budskapet på sitt eget språk, och de räknar med att det räcker med 12 språk för att nå 80 % av världens uppkopplade konsumenter.

Engelska, japanska, tyska, spanska och förenklad kinesiska rankas högst och enligt rapporten har arabiska och persiska växt mest det senaste året, både om man ser till andel av totala uppkopplade befolkningen och till deras köpkraft på nätet. Trenden är en klar skiftning från Europa och västvärlden mot nya och växande delar av världsekonomierna. Europa och Skandinavien står sig visserligen, men utvecklingspotentialen är inte lika stor eftersom vi, i det globala perspektivet, är små och redan har tagit tekniken till oss.

Kort sagt, det kan löna sig att med god planering och översättning höja blicken utåt och bortåt i världen.


Några användbara länkar:


Fakta om befolkningsmängd och språk i olika länder:

Översätt din webbplats

Senaste bloggposter