Utmaningen med att översätta fram- och bakvagnar i årsredovisningar

Utmaningen med att översätta fram- och bakvagnar i årsredovisningar

Min kollega Sara Eriksson är projektledare på översättningsavdelningen på Semantix Stockholmskontor. Från slutet av januari fram till och med maj brukar hon ägna en stor del av sin tid åt årsredovisningar – eller rättare sagt åt att se till att årsredovisningar blir översatta. Just översättning av årsredovisningar är lite speciellt och därför tänkte jag att Sara skulle få tillfälle att berätta mer.

Publicerad 2015-02-09

– Sara, vad är det som skiljer översättning av just årsredovisningar från annan typ av översättning?

– Förutom att det ofta är mycket specialtext som ska översättas på kort tid, så får man nog säga att det beror på kombinationen av texter i en årsrapport. Årsrapporter består ju av två delar, en första mer beskrivande del som kallas framvagnen, och en finansiell del som främst redovisar siffror och som går under namnet bakvagnen. Den första delen, framvagnen, är företagets kommunikation med sina aktieägare och andra intressenter, så innehållet i den ska vara tongivande och förmedla en känsla för företaget, året som gått och framtiden. Bakvagnen (sifferdelen) är istället faktabaserad, mer torr och oerhört specifik. Den här kombinationen ställer mycket höga krav på de översättare som är involverade: de måste kunna hantera båda texttyperna och snabbt kunna sätta sig in i företaget de ska beskriva.

Får vi uppdraget att översätta årsredovisningen för ett finansbolag så går terminologin i fram- och bakvagn hand i hand, eftersom båda då handlar om ekonomi och finans. Detsamma gäller inte för exempelvis ett gruvbolag eller en barnvagnstillverkare. Då måste man ha en översättare som både kan terminologin för redovisning i bakvagnen och som också är kunnig om företagets verksamhetsområde, i dessa exempel alltså gruvdrift eller barnvagnar. Alternativt kan man dela upp översättningen på två eller flera översättare, men då behöver man vara extra noga med att alla delarna håller ihop rent språkligt. Det är utmanande oavsett vilken typ man än hanterar.

– Det är alltså dokumenttypen som gör årsredovisningar speciella?

– Ja, men inte bara. Tidsaspekten är också en anledning. Det är ganska stora textmängder som ska översättas på kort tid och kunden behöver ofta fortsätta arbeta på originalet in i det sista, samtidigt som översättningen måste påbörjas för att allt ska bli klart i tid. Översättarna får alltså arbeta utifrån en text som förändras många gånger under projektets gång. Det kräver sina yrkesmän och -kvinnor.

– Det låter som att man måste vara specialist för det här, är det så?

– I viss mån stämmer det. Semantix som företag gör många olika sorters översättningar men jag och några projektledarkollegor med mig brukar hantera just årsredovisningar. Man kan nog säga att vi är specialister på att hantera den här typen av översättningsprojekt. Av våra översättare är det utan tvekan så att vissa är årsredovisningsspecialister och det behövs verkligen med tanke på att dessa projekt är annorlunda, kräver specifik kunskap och att man som översättare dessutom ska producera hög kvalitet på kort tid. Vi har arbetat med den här typen av översättningar länge så vi har både erfarenheten, kunskapen och många översättare som kan just den här typen av dokument.

– Till sist, vilka råd skulle du vilja ge de företag som ska översätta sina årsredovisningar?

– Planera, planera, planera och ha gärna med översättningen i planen redan från början! ☺

Man skulle kunna sammanfatta det så här:

  1. Gör upp en tidplan när ni sätter igång med årsredovisningen. Planera in alla steg.
  2. Boka oss som översättningsbyrå redan när ni börjar med originalversionen. På det viset kan vi på ett tidigt stadium tillsammans se till att göra arbetet och processen så smidig som möjligt för alla delar av arbetet: val av filformat, bokning av lämplig översättare, tidsplaner m.m.
  3. Om ni kan skicka med referensmaterial, terminologilistor och tidigare versioner så underlättar det arbetet.
  4. Se till att planera in validering, er egen kontroll, särskilt om ni gör mycket ändringar i originaltexten under arbetets gång. Vi är experter på språk, men ni är experter på ert företag och hur ni vill ha det.

Kan vi hjälpa till?

På Semantix har vi lång erfarenhet av den här typen av översättningar och all den planering och hantering som hänger ihop med projekten. Kontakta oss om det är något vi kan hjälpa er med – vi är gärna med redan på planeringsstadiet för bästa möjliga resultat.