Hur översätter du dina marknadstexter?

Hur översätter du dina marknadstexter?

Om du har varit med om att dina översatta texter inte mottagits som du trodde på din exportmarknad vet du varför jag ställer frågan. Varför det har blivit så finns det säkert många förklaringar till. Några av dom tänkte jag skriva om i det här inlägget.

Publicerad 2017-03-13

Har du kollat vilken terminologi som gäller i landet där du säljer dina produkter eller tjänster?

Innan du ens funderar på att översätta dina marknadstexter bör du kolla upp terminologin i språket som talas på marknaden där översättningarna ska fungera. När den är kollad av din representant på orten kan du vara säker på att åtminstone det är rätt. Om du är osäker på hur du sätter ihop en termdatabas kan vi hjälpa dig med det.

Är kulturen där du ska sälja dina produkter eller tjänster olik den i Sverige?

Om du känner på dig det ska du låta din lokala representant kolla igenom översättningarna av ditt marknadsmaterial. Hårfina skillnader kan ställa till med stora problem eller väldigt små affärer. Ha tålamod med din representant och lyssna noga på dennes återkoppling.

Kan man få en färdig layout på svenska översatt och klar i tryckfärdigt format?

Ja, det kan du få. Men tänk på att texten tar mer plats när den är översatt. Texter beräknas ta ca 25 % mer plats när de är översatta till t.ex. engelska. Vi avstavar texterna på de översatta språken och du får en färdig pdf-fil. Om du vill kan du få en pdf-fil som din lokala representant på marknaden får korrekturläsa så att du säkert vet att det kommer att funka innan vi levererar den tryckfärdiga filen.

Ska du publicera dina marknadstexter på webben?

Kolla då att texten möter de lokala sökningarna på Google. Prata med den lokala SEO-ansvariga på ditt företag så du får hjälp med sökord och fraser.