Översättning av texter inom medicin och medicinteknik

Översättning av texter inom medicin och medicinteknik

Min kollega Agnes Andersson har länge arbetat med översättningsprojekt och genom åren har hon skaffat sig en gedigen kunskap, särskilt om de specialtyper av översättning som kräver extra allt.

Publicerad 2015-04-12

En av de typer som ställer höga krav på kunskap och branschförståelse, från såväl projektledare som översättare och annan involverad produktionspersonal, är medicin och medicinteknik. Det är inte så svårt att förstå varför: dessa texter är terminologispecifika, området utvecklas ständigt och en felöversättning påverkar individer direkt på ett sätt som kan vara helt avgörande – ja, det kan till och med betyda liv eller död. Självklart kräver sådana texter specialkunskaper samt en mycket fokuserad och professionell insats från alla inblandade.

– Så, Agnes, när vi pratar om medicin och medicinteknik, vilka typer av material kan behöva översättas?

– Precis som för alla branschområden är materialet väldigt varierat. Det man kanske först tänker på är patientjournaler, och det stämmer, sådana översätter vi ofta för försäkringsbolag, men även för olika typer av forskningsprojekt och läkemedelsstudier. Annat material som vi ofta hanterar är bipacksedlar för t.ex. mediciner (lappen som ligger i asken när du handlar på apoteket), så kallade batchprotokoll som är beskrivningar på hur mediciner ska blandas eller framställas, studiebeskrivningar samt studieprotokoll och rapporter i samband med forskningsstudier, patientinformationpressreleaser och naturligtvis också handböcker till alla typer av medicinsk utrustning och apparatur. Vi kan i ena stunden hantera handskrivna journalanteckningar från Moldavien som ska översättas till engelska för att i nästa stund få in en uppdatering på produktinformationen till en magnetröntgenapparatur och en handbok till en hjärt- och lungstartare. Allt är medicinskt men med stor bredd.

– Att en patients hälsa och kanske liv är beroende av översättningen, vad ställer det för speciella krav?

– Ja, det är inte utan att man kan bli riktigt nervös när man tänker på det. Det gör ju att det blir ännu viktigare att alla involverade följer fastställda processer och rutiner för de här projekten. Rutinerna är också anpassade för de medicinska och medicintekniska branschernas specialbehov:

 • Terminologi är alltid viktigt men än mer så för dessa texter. Korrekta termer är helt avgörande och det är därför viktigt att vi använder rätt översättare, och också ställer de specialresurser som behövs till hens förfogande (terminologidatabaser, översättningsverktyg, referensmaterial, möjlighet att ställa frågor o.s.v.).
 • Procedurer för spårbarhet är också ett krav, eftersom det mesta som har med medicin och medicinteknik att göra i sin tur regleras av internationella direktiv och standarder. Våra kunder behöver kunna redovisa vem som har varit involverad i varje enskilt steg i processen även för den översatta dokumentationen.
 • Tydlig och ordentlig versionshantering och vilka textuppdateringar som ingår i vilken version är också ett krav för att kunden ska få sina produkter godkända för marknaden.
 • Det är inte ovanligt med så kallad tillbakaöversättning (back translation), där man helt enkelt översätter tillbaka till originalspråket för att dubbelkontrollera att allt är helt korrekt. Oftast gör man det i form av stickprov men ibland tillbakaöversätter man hela materialet.
 • Täta och mycket specifika stickprovskontroller förekommer.
 • Sist men absolut inte minst: professionella och erfarna översättare med gedigna specialistkunskaper.

– Hur hanterar man allt det här?

– Det enkla svaret är förstås att man över tid arbetar stenhårt på att specialisera sig som leverantör för den här typen av översättningar, både som byrå och som enskild översättare. Det är det enda som gör att man kan kvalificera sig och faktiskt vågar ta på sig dem.

Vi har länge arbetat med sådana här översättningar och vi har i många fall vuxit med våra kunder, vilket i sin tur har gett oss den erfarenhet som krävs och det nödvändiga kontaktnät av specialiserade och professionella översättare som behärskar ämnesområdet. Det är som med allt översättningsarbete – ett teamarbete mellan våra kunder, oss själva samt våra översättare och produktionsspecialister (layout, tekniskt projektstöd m.fl.).

– Har du några tips att ge oss som kan tänkas behöva översättningar av medicin- och medicintekniktexter?

– Visst! Det finns ju alltid saker som är bra att tänka på inför översättning – bland annat att gärna kontakta oss redan på planeringsstadiet. På det viset kan vi tidigt i processen hjälpa dig med vår expertkunskap för att göra arbetet så effektivt, smidigt och prisvärt som möjligt. :-)

Några specifika saker du som beställare kan ha i åtanke inför översättningen:

 • Redigerbara filer underlättar alltid för kvalitet, tidplan och effektivitet.
 • Vi välkomnar allt relevant terminologimaterial du kan förse oss med. Även här underlättar redigerbara filer, men om det inte finns – skicka fortfarande det du har.
 • Referensmaterial, t.ex. tidigare versioner som ni som företag är nöjda med är god hjälp.
 • Validering, det vill säga kundspecifik lokal korrekturläsning, är ett effektivt processteg för att säkerställa kvaliteten på texterna. Planera för det och utse lokala validatorer på ett tidigt stadium.
 • Var tydlig när du beställer tillbakaöversättningar för att verifiera material. För sådana översättningar är det extra viktigt att översättaren håller sig mycket nära originalet och vi vill heller inte se originaltexten, eftersom den i det här fallet är ”facit”.
 • Information om målgruppen är viktig för oss och översättaren. Ska den översatta texten läsas av t.ex. patienter, läkare eller kanske underhållstekniker? Hur den ska läsas är också bra att veta: ska den till exempel läsas på nätet, som informationsblad som delas ut på mottagningar eller som handbok?
 • Skulle det vara så att du för en specifik situation behöver en auktoriserad översättning (t.ex. vid registrering av en produkt på en ny marknad) är det bra om du flaggar tidigt för det. Det kan också vara bra att veta att translatorer auktoriserade av Kammarkollegiet inte automatiskt är medicinspecialister utan att de testas på en allmän, en juridisk och en ekonomisk text. Om det inte finns formella krav på auktoriserad och stämplad översättning är det oftast bättre om vi kan välja översättare utifrån ämnesspecialisering.
 • Slutligen är det bra att komma ihåg att medicinska och medicintekniska översättningar är svårare än många andra texttyper, men de är också viktigare och kan därför ta lite längre tid.