Översättning eller copyöversättning – vad är skillnaden?

Översättning eller copyöversättning – vad är skillnaden?

Det finns ingen ”vanlig” översättning – däremot finns det olika sätt att översätta. Allt handlar om att anpassa texten efter bransch och syfte. Men vad är det då egentligen för skillnad mellan copyöversättning och översättning? Här är svaret.

Publicerad 2018-04-04

Det finns många anledningar till varför man behöver få sin text översatt.  En anledning kan vara att du behöver en ren och skär översättning av dina produkttexter som dina säljare som talar ett annat språk kan förstå, och en annan kan vara att du behöver översätta en teknisk manual för att dina kunder ska kunna använda din produkt på rätt sätt. Är inte det en copyöversättning? Nej, det är en översättning. Jag ska förklara skillnaden.

Den ”vanliga översättningen”

Vi får ofta frågan från våra kunder om det i översättningen går att anpassa annonstexter, webbtexter eller reklamkampanjer som ska ut på andra marknader på ett sätt som fångar kunderna. Här efterfrågas inte en ”vanlig översättning”, utan en ren och skär copyöversättning. Det handlar helt enkelt om att modifiera och bearbeta texten som ska översättas för att hitta rätt tonalitet och känsla som krävs för just den målgrupp man vill nå.

Kärt barn har många namn

Adaptering, transcreation, copyöversättning, reklamöversättning – ja, allt det här handlar om att anpassa ditt material ur ett säljfokus för olika länder. Du som jobbar med marknadsföring vet att reklam ser olika ut i olika länder när det gäller såväl bilder som texter. Även tonalitet och hur man uttrycker sig brukar skilja sig åt mellan marknader. För att texten ska behålla samma budskap, skapa rätt reaktion hos läsaren och frammana samma känslor som på originalspråket, behövs en översättare som kan marknaden och kulturen i det landet.  En översättare som har känsla för tonalitet, komposition och hur effekten skapas på den aktuella marknaden. Därför kan en copyöversättning skilja sig ganska markant från originalet, men ändå bära samma budskap.

Skillnaden

En van översättare har en fantastisk förmåga att kunna transformera text till ett annat språk och samtidigt behålla samma ton som i originalet. Vid en copyöversättning kan tonen behöva förändras, eftersom budskapet kanske inte alls ger samma effekt i ett annat land. Det krävs alltså en avvägning i både språk och tonalitet från översättaren. Våra översättare har bred erfarenhet av kreativa texter som anpassas efter vilket land du ska nå ut i. De har utbildning inom journalistik och copywriting, och ser till att din kommunikation når ut på en professionell och aktuell nivå i det landet.

Pricka rätt med copyöversättning

Senaste bloggposter